Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων (ΙΔΟΧ) Πλήρους/Μερικής Απασχόλησης, της α.π. 10661/27-07-2023 Ανακοίνωσης

Παρακάτω στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ, ΣΟΧ1/2022, καθαριότητας σχολικών μονάδων, της α.π. 10661/27-07-2023 Ανακοίνωσης.


ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 2023-2024

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο