Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 11/6/2021


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Μεγαλόπολη 07 – 06 – 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                  Αριθμ. Πρωτ.: 6019
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

       1. Tον κ. Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο Δήμαρχο Μεγαλόπολης
       2. Τους Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Μεγαλόπολης.
       3. Τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεγαλόπολης
       4. Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων (όπως πίνακας αποδεκτών) 

Σας προσκαλούμε όπως, την 11η του μήνα Ιουνίου του έτους 2021 , ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 20:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης (Αίθουσα ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ), σε τακτική ειδική συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης), προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

1. Έγκριση του Απολογισμού και του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Μεγαλόπολης.

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom και για την είσοδό σας στην πλατφόρμα θα γνωστοποιηθεί σύνδεσμος (Link) μέσω του προσωπικού σας email.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο