Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 05-02-2020

       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

Μεγαλόπολη      31   –    01    –   2020

Αριθμ. Πρωτ.:  1123

        Σας προσκαλούμε όπως, την 5η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 18:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν  αποφάσεις  για τα παρακάτω θέματα:   

 1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 112.953,27€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τακτική επιχορήγηση έτους 2019 (Συμπληρωματική κατανομή), προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Δήμου.
 2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 6.655,05€ από την εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.» καταβληθέν τέλος υπέρ ΟΤΑ λειτουργίας του Αιολικού Πάρκου  ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ (για το διάστημα από 1/2019 έως και 6/2019).
 3. Αποδοχή πίστωσης ποσού 53.915,35€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών από το Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και  Β΄ Βαθμού (ΣΑΕ 055/2019).
 4. ΄Εγκριση της αριθμ. 90/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης, περί τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης.
 5. Περί αποδοχής συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον ΄Αξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των Δήμων της χώρας», για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων επιβατικού κοινού Δήμου Μεγαλόπολης».
 6. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης».
 7. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις στην Δ.Κ. Μεγαλόπολης».
 8. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Μεγαλόπολης για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση Κατολισθητικών φαινομένων εντός οικιστικής ζώνης Τ.Κ. Ακόβου του Δήμου Μεγαλόπολης – Τροποποίηση της αριθμ. 130/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 9. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Μεγαλόπολης για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δημοτικής Κοινότητας Μεγαλόπολης» του Δήμου Μεγαλόπολης – Τροποποίηση της αριθμ. 340/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 10. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Μεγαλόπολης για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Παρουσίαση του παλαιού αλλά και του σύγχρονου φυσικού περιβάλλοντος στον εκθεσιακό χώρο Ισιώματος Καρυών» – Τροποποίηση της αριθμ. 257/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 11. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Μεγαλόπολης για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Υδρεύσεις Δ. Κοινότητας Μεγαλόπολης και Τοπικών Διαμερισμάτων (Παραδείσια)» – Τροποποίηση της αριθμ. 11/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 12. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Μεγαλόπολης για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου (Το σπίτι του Κολοκοτρώνη) Τ.Κ. Ακόβου» – Τροποποίηση της αριθμ. 12/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 13. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Μεγαλόπολης για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση χώρων λαϊκής αγοράς Δ.Κ. Μεγαλόπολης & «Αναβάθμιση Περιβάλλοντος χώρου 4ου Δημοτικού Σχολείου Μεγαλόπολης» – Τροποποίηση της αριθμ. 13/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 14. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Μεγαλόπολης για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Καρύταινας» – Τροποποίηση της αριθμ. 10/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
 15. ΄Εγκριση σύστασης οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Ακόβου Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης – Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 16293/03-12-2019 στο Δήμο Αίτησης.
 16. ΄Εγκριση σύστασης οικογενειακού τάφου στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Χιράδων Δ.Ε. Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης – Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 894/24-01-2020 στο Δήμο Αίτησης.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο