Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την 14η Απριλίου 2020