Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 21-12-2015

Μεγαλόπολη 17 – 12 – 2015

Αριθμ. Πρωτ.: 22164

Σας προσκαλούμε όπως, την 21η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

1. Ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου Μεγαλόπολης οικ. έτους 2016 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2016.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο