Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 10-06-2015

Μεγαλόπολη 05 – 06 – 2015

Αριθμ. Πρωτ.: 9501

Σας προσκαλούμε όπως, την 10η του μήνα Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 10.140,00€ επιχορήγησης του Δήμου Μεγαλόπολης για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων για τη διεξαγωγή των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015.

2. Αποδοχή & διάθεση πίστωσης ποσού 31.137,50€ από έκτακτες πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου ΣΑΤΑ 2015 (Δ΄ κατανομή).

3. Εξέταση της από 18-03-2015 υποβληθείσας αίτησης Ιατρόπουλου Πέτρου του Ευθυμίου του Αντωνίου για μείωση δημοτικών τελών και φόρων και των τελών ύδρευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ.

4 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ. 4. Διάθεση πίστωσης – Συμμετοχή του Δήμου Μεγαλόπολης στη διοργάνωση του 2ου Ποδηλατικού Γύρου Μεγαλόπολης που θα γίνει στις 27 Ιουνίου 2015.

5. ΄Εγκριση του Απολογισμού του Νομικού Προσώπου – Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία ¨Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης¨ οικ. έτους 2013.

6. ΄Εγκριση ανανέωσης της ετήσιας συνδρομής του Δήμου Μεγαλόπολης για τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής της Τράπεζας Πληροφοριών ΟΤΑ ¨ΔήμοςNET¨, για το έτος 2015.

7. ΄Εγκριση ανανέωσης της ετήσιας συνδρομής του Δήμου Μεγαλόπολης για τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Νομικής Πληροφόρησης ¨ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ¨, για το έτος 2015.

8. ΄Εγκριση ετήσιας συνδρομής του Δήμου Μεγαλόπολης στην εταιρεία ¨Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.¨ για την παροχή Υπηρεσιών Ψηφιακής Υποστήριξης μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, για το έτος 2015 – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015.

9. ΄Εγκριση εξόδων μετακίνησης αιρετών εκπροσώπων του Δήμου Μεγαλόπολης εκτός έδρας για τη μετάβασή τους στη Σιθωνία Χαλκιδικής στο Ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ.

10. ΄Εγκριση εκτέλεσης της προμήθειας ανοξείδωτων οστεοφυλακίων για το Μνημείο στις Βίγλες Τ.Κ. Μαλλωτών – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015 – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

11. ΄Εγκριση της ¨με απευθείας ανάθεση¨ εκτέλεσης του έργου «Επισκευή παρκέ στο κλειστό Στάδιο Μεγαλόπολης – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015 – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.

12. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

13. Εκτέλεση της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «΄Ελεγχος και επισκευή παιδικών χαρών για την ασφαλή λειτουργία τους στη Δημοτική Ενότητα Μεγαλόπολης»- Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015.

14. Εκτέλεση της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «΄Ελεγχος και επισκευή παιδικών χαρών για την ασφαλή λειτουργία τους στη Δημοτική Ενότητα Φαλαισίας»- Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015.

15. Εκτέλεση της εργασίας (παροχή υπηρεσιών) με τίτλο «΄Ελεγχος και επισκευή παιδικών χαρών για την ασφαλή λειτουργία τους στη Δημοτική Ενότητα Γόρτυνος»- Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015.

16. Παραλαβή της Μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» (Β΄ Στάδιο – Τεύχη Δημοπράτησης).

17. Παραλαβή της Μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΨΑΘΙ Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» (Β΄ Στάδιο – Τεύχη Δημοπράτησης).

18. Παραλαβή της Μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Ο.Ε.Κ. Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» (Β΄ Στάδιο – Τεύχη Δημοπράτησης).

19. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Καρύταινας».

20. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διάνοιξη Δημοτικών Δρόμων στο Τ.Δ. Ακόβου».

21. Συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Πάρνωνα – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

22. Αποδοχή δωρεάν παραχωρούμενης έκτασης ιδιοκτησίας σε κοινή χρήση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Εργασίες βελτίωσης και κατασκευή ηλεκτροφωτισμού της εισόδου Δήμου Μεγαλόπολης επί της εθνικής οδού Τρίπολης – Μεγαλόπολης».

23. Διόρθωση ονόματος αναγραφόμενου στο Μνημείο των 212 Εκτελεσθέντων Πατριωτών στις Βίγλες Μαλλωτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο