Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης στις 18-12-2017

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Μεγαλόπολη 14 – 12 – 2017

Αριθμ. Πρωτ.: 18367

Σας προσκαλούμε όπως, την 18η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή & διάθεση πιστώσεων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου (πρώην ΣΑΤΑ) 7η, 8η, 9η, 10η, 11η και 12η μηνιαία κατανομή 2017, για την καταβολή δαπανών εκτέλεσης έργων του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 του Δήμου.

2. Επιβολή ειδικού τέλους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 (14) του άρθρου 25 του Ν. 1828/89, όπως έχουν ισχύ, σε βάρος της ΔΕΗ Α.Ε., για το οικ. έτος 2018.

3. Επιβολή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (στεγασμένων ή μη) για το οικ. έτος 2018.

4. Διάθεση πίστωσης – Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Θεοφανίων έτους 2018 στις Δημοτικές Ενότητες Φαλαισίας και Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης.

5. Έγκριση της αριθμ. 74/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης», περί κατάρτισης και ψήφισης ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2018.

6. Έγκριση της αριθμ. 75/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης», περί κατάρτισης και ψήφισης της Εισηγητικής ΄Εκθεσης τεκμηρίωσης των εσόδων & εξόδων της Επιχείρησης έτους 2018.

7. Έγκριση χρηματοδότησης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης για την κάλυψη της διαφοράς μεταξύ των εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2018 σε βάρος του υπό κατάρτιση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Μεγαλόπολης

8. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Επισκευή ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων της Δ.Ε. Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης».

9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της διοργάνωσης εκδήλωσης με τίτλο «Εορτασμός του Πολιούχου Μεγαλόπολης Αγίου Νικολάου».

10. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση – Υποστήριξη Ιστοσελίδας του Δήμου Μεγαλόπολης» (Γ΄ Δόση).

11. Παραλαβή της Μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική Μελέτη του Χώρου Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Μεγαλόπολης».

12. Λήψη κανονιστικής απόφασης για την τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης γυαλιού στο Δήμο Μεγαλόπολης.

13. Έγκριση κοπής τριών (3) δένδρων Λεύκας στην Τ.Κ. Γέφυρας Δήμου Μεγαλόπολης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Γεώργιος Μαρκολιάς

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο