Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης στις 16-02-2018

Μεγαλόπολη 12 – 02 – 2018

Αριθμ. Πρωτ.: 1472

Σας προσκαλούμε όπως, την 16η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως πρώτη τακτική επιχορήγηση έτους 2018, μηνός Ιανουαρίου (Α΄ κατανομή).

2. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Μεγαλόπολης στην υπό σύσταση Περιφερειακή Ενεργειακή Κοινότητα με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

3. Έγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού στη Δ.Κ. Μεγαλόπολης επί της οδού Τριλόφου 3.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Γεώργιος Μαρκολιάς

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο