Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης στις 09-07-2018

Μεγαλόπολη 05 – 07 – 2018

Αριθμ. Πρωτ.: 8293

Σας προσκαλούμε όπως, την του μήνα Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 3.255,25€ από την εταιρεία με την επωνυμία «Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΛΑΓΗΕ) από καταβληθέν ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ λειτουργίας Αιολικού Πάρκου ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ (Δ΄ Τριμήνου 2017).

2. Έγκριση της αριθμ. 88/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2018 για τη διοργάνωση της εκδήλωσης «1η Χορωδιακή Συνάντηση – Αφιέρωμα στο Μάνο Χατζιδάκι».

3. Έγκριση της αριθμ. 89/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2018, για την καταβολή δαπάνης συμμετοχής στην εκδήλωση εορτασμού της μνήμης των Αγίων Αποστόλων στην Τ.Κ. Λεονταρίου.

4. ΄Εγκριση διενέργειας διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Μεγαλόπολης.

5. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς & Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων, του Δήμου Μεγαλόπολης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ».

6. Ορθή επανάληψη της αριθμ. 535/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της εργασίας – παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Διοργάνωση εκδήλωσης για τον εορτασμό της επετείου της Εθνικής Αντίστασης στις 26/11/2017».

7. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών «Ετήσια συνδρομή του Δήμου Μεγαλόπολης σε συνδρομητική ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ΄ αποστάσεως υποστήριξης ΔήμοςΝΕΤ, για το έτος 2017».

8. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών «Ετήσια συνδρομή του Δήμου Μεγαλόπολης σε Υπηρεσία Ψηφιακής Υποστήριξης μέσω Διαδικτύου Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ., για το έτος 2018».

9. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών «Ετήσια συνδρομή του Δήμου Μεγαλόπολης στη Νομική Βάση Πληροφοριών ¨ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ¨, για το έτος 2018».

10. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών «Ανανέωση συνδρομής φιλοξενίας του (MEGALOPOLI.GR) και της υπηρεσίας WEBMAIL.

11. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών «Ετήσια συνδρομή ενημέρωσης νομοθεσίας με web εφαρμογή του Δήμου Μεγαλόπολης για το έτος 2018».

12. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση – Υποστήριξη Ιστοσελίδας του Δήμου Μεγαλόπολης».

13. ΄Εγκριση Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών της παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για το μήνα Ιούνιο 2018.

14. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών «Μεταφορά Υποχλωριώδους Νατρίου (NaOCI)».

15. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών «Μεταφορά Υποχλωριώδους Νατρίου (NaOCI)».

16. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών «Προμήθεια και τοποθέτηση χλωριωτή Τ.Κ. Λυκαίου Δ.Ε. Μεγαλόπολης».

17. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της εργασίας – παροχής υπηρεσιών «Διάνοιξη, καθαρισμός χωμάτινου αρδευτικού αύλακος στην Τ.Κ. Καρίταινας».

18. Ανανέωση της Προγραμματικής Σύμβασης για τη λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. στο Δήμο Μεγαλόπολης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Γεώργιος Μαρκολιάς

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο