Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, 22/08/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      

   ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 9701

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

               

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 Σας παρακαλούμε όπως την 22α του μηνός Αυγούστου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13.30 προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Έκτακτη Συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Γνωστοποίηση ακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Σ.Α. 190698 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», προϋπολογισμού 800.000,00€ (με Φ.Π.Α 24%) και επανάληψή του με νέο Σ.Α. και νέες ημερομηνίες διενέργειας του διαγωνισμού.

 Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση του ανωτέρω θέματος προκειμένου να γίνουν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες για την επανάληψη του διαγωνισμού.

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

 Μεγαλόπολη 22 – 08 – 2022

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο