Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης στις 29-05-2018

Μεγαλόπολη 29 – 05 – 2018

Αριθμ. Πρωτ.: 6360

Σας προσκαλούμε όπως, την 29η του μήνα Μαΐου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

1. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για τη νομική υποστήριξη αιρετού ενώπιον δικαστηρίου εξαιτίας άσκησης των καθηκόντων του (άρθρο 51 του Ν. 3979/2011).

Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση του θέματος σε έκτακτη συνεδρίαση για την άμεση προώθησή του και την οικονομική τακτοποίησή του.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Γεώργιος Μαρκολιάς

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο