ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ της 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

            Μεγαλόπολη     04   –  07  –   2019

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ

ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ της 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του π.δ. 56/11.06.2019 (Α΄97) «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη Εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της Νέας Βουλής».
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών», όπως έχουν ισχύ.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του ν. 4555/2018 ‘‘Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (Α΄133)’’ και του άρθρου 154, παρ. 8 του ν.4600/2019 (Α΄43).
  4. Το αριθμ. πρωτ. 45112/13.06.2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Προκήρυξη των Βουλευτικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019» .
  5. Την αριθμ. πρωτ. 174814/43525/01-07-2019 Προκήρυξη του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αρκαδίας, με την οποία γνωστοποιούνται τα Εκλογικά Τμήματα, τα Καταστήματα Ψηφοφορίας και η έδρα αυτών, στα οποία θα ψηφίσουν οι εκλογείς για την ανάδειξη των Βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2019.
  6. Την αριθμ. πρωτ. 175752/43779/27.06.2019 Προκήρυξη του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αρκαδίας, με την οποία γνωστοποιούνται οι συνδυασμοί κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων που ανακηρύχτηκαν για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 για την εκλογική περιφέρεια Αρκαδίας.
  7. Την αριθμ. πρωτ. 174853/43533/01-07-2019 Προκήρυξη του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αρκαδίας, με την οποία γνωστοποιείται το Μεικτό Εκλογικό Τμήμα, το Κατάστημα Ψηφοφορίας και η έδρα αυτού, στο οποίο θα ψηφίσουν οι ετεροδημότες εκλογείς για την ανάδειξη των Βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2019.
  8. Την από 25-06-2019 Προκήρυξη του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αρκαδίας, με την οποία γνωστοποιούνται για τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 οι συνδυασμοί κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων που ανακηρύχθηκαν για τις βασικές εκλογικές περιφέρειες: Α΄  Αθηνών, Β1΄ Βορείου Τομέα Αθηνών, Β3΄ Νοτίου Τομέα Αθηνών και Α΄ Πειραιώς, Άρτης.

 

Γνωστοποιούμε ότι

 

Οι Γενικές Βουλευτικές Εκλογές  θα διενεργηθούν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, που έχουν κωδικοποιηθεί σε ενιαίο κείμενο με το π.δ. 26/2012 (Α΄57), την Κυριακή  7η Ιουλίου 2019.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από ώρα 07:00 έως ώρα 19:00, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο άρθρο 50 του π.δ. 26/2012.

Τα Εκλογικά Τμήματα, τα Καταστήματα Ψηφοφορίας και η έδρα αυτών, στα οποία θα ψηφίσουν οι εκλογείς για την ανάδειξη των Βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2019, έχουν ως κατωτέρω:

Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Εκλογικό Διαμέρισμα

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 

 

122

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ

ΑΤΣΙΧΟΛΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

 

123

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ

ΜΑΡΑΘΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

124

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ

ΖΩΝΗΣ

Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΧΡΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

125

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ

ΚΑΡΥΤΑΙΝΑΣ

Από : ΑΓΓΕΛΟΝΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

 

126

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ

ΚΑΤΣΙΜΠΑΛΗ

Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Εως : ΧΩΡΙΑΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 

 

127

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ

ΚΟΤΥΛΙΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΓΩ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

 

128

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ

ΚΟΥΡΟΥΝΙΟΥ

Από : ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΨΥΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

129

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΩΝ

Από : ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
Εως : ΨΟΥΡΟΥΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

130

 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ

ΜΑΥΡΙΩΝ

Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Εως : ΧΡΟΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

 

131

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ

ΣΑΡΑΚΙΝΙΟΥ

Από : ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Εως : ΧΡΥΣΟΠΟΛΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

 

132

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ

Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΧΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

133

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΑΝΩ ΚΑΡΥΩΝ

Από : ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Εως : ΧΑΛΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 

134

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΒΑΓΓΟΥ

Από : ΑΔΑΜ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΦΕΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

135

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΒΑΣΤΑ

Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

 

136

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΓΕΦΥΡΑΣ

Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

 

137

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΘΩΚΝΙΑΣ

Από : ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εως : ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 

 

138

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΙΣΑΡΗ

Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 

 

139

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΙΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΡΥΩΝ

Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΧΕΝΤΕΡΣΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 

 

140

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ

Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 

141

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΙΑ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 

 

142

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΚΑΤΩ ΚΑΡΥΩΝ

Από : ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως : ΦΕΛΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 

 

143

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΛΥΚΑΙΟΥ

Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΑΤΖΗΓΙΟΥΒΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

144

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΛΥΚΟΣΟΥΡΑΣ

Από : ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗ ΕΛΕΝΗ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 

145

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΛΥΚΟΧΙΑ

Από : ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΤΣΙΟΥΜΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 

146

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΜΑΚΡΥΣΙΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΨΥΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

147

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΜΑΛΛΩΤΩΝ

Από : ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως : ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

148

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΜΑΡΑΘΟΥΣΣΗΣ

Από : ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 

 

 

 

149

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

α) Από : ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Εως : ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
β) Οι Εκλογείς του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 που είναι γραμμένοι στις οικείες καταστάσεις του Α.Τ. Μεγαλόπολης & του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Κεντρικής Πελοποννήσου
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

Α’ Δημ. Σχ. Οδός Παπαναστασίου

 

 

150

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Από : ΓΑΙΤΑΝΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Εως : ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

Α’ Δημ. Σχ. Οδός Παπαναστασίου

 

151

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Από : ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΗ
Εως : ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

Α’ Δημ. Σχ. Οδός Παπαναστασίου

 

 

152

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Από : ΚΑΡΔΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως : ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

Β’ Δημοτικό Σχολείο Οδός Καλαμών

 

153

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Από : ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Εως : ΜΑΤΑ ΜΠΛΕΝΤΑ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

Β’ Δημοτικό Σχολείο Οδός Καλαμών

 

 

154

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Από : ΜΑΤΖΑΒΑ ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ
Εως : ΜΠΡΑΤΣΟΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

Γ’ Δημοτικό Σχολείο οδός Αγ. Αθανασίου

 

 

155

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Από : ΜΠΡΟΥΜΑ ΦΑΝΗ
Εως : ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

Γ’ Δημοτικό Σχολείο οδός Αγ. Αθανασίου

 

 

156

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Από : ΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Εως : ΤΖΕΛΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

Γυμνάσιο Μεγαλόπολης οδός Αγίου Αθανασίου

 

 

157

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Από : ΤΖΙΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Εως : ΨΩΜΑΔΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

Γυμνάσιο Μεγαλόπολης οδός Αγίου Αθανασίου

 

 

158

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΝΕΑΣ ΕΚΚΛΗΣΟΥΛΑΣ

Από : ΑΝΤΖΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Εως : ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

159

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΛΥΚΟΣΟΥΡΑΣ

Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Εως : ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

160

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΝ

Από : ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ
Εως : ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 

161

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ

Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΚΟΠΙΩΤΗΣ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

162

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΡΑΨΟΜΜΑΤΗ

Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Εως : ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΗΛΙΑ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

163

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΣΟΥΛΙΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Εως : ΤΣΟΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

 

164

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΛΑΚΑΣ

Οι Βασικοί Εκλογείς του Εκλογικού Διαμερίσματος ΠΛΑΚΑΣ ψηφίζουν στο 164ο ΣΟΥΛΟΥ
Από : ΑΓΓΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
Εως : ΨΥΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΣΟΥΛΟΥ)

 

 

164

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΣΟΥΛΟΥ

Από : ΑΘΑΝΑΣΑ ΑΝΝΑ
Εως : ΣΤΡΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

 

 

165

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΤΡΙΛΟΦΟΥ

Από : ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

166

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ

Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

167

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΧΙΡΑΔΩΝ

Από : ΑΒΡΑΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

 

168

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΧΡΑΝΩΝ

Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ
Εως : ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 

169

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΧΩΡΕΜΗ

Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως : ΨΗΛΟΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

170

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

ΛΕΟΝΤΑΡΙ

Από : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

171

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

ΑΚΟΒΟΣ

Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

 

172

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

ΑΝΑΒΡΥΤΟΣ

Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

 

173

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΗ

Από : ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Εως : ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

174

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

ΒΕΛΙΓΟΣΤΗ

Από : ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Εως : ΤΥΡΑΣΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 

 

175

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

ΒΟΥΤΣΑΡΑΣ

Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

 

 

176

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΑΙΟΙ-ΓΙΑΝΝΑΙΩΝ

Από : ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 

177

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

ΓΡΑΙΚΟΣ

Από : ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως : ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

178

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

ΔΥΡΡΑΧΙ

Από : ΑΓΛΑΜΙΣΗ ΦΡΑΝΙΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

179

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΤΣΑ

Από : ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

 

180

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

ΚΑΜΑΡΑ

Από : ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
Εως : ΧΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

181

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

ΛΕΠΤΙΝΙ

Από : ΒΑΡΕΛΑ ΝΙΚΗ
Εως : ΦΙΛΙΟΥ ΤΑΣΙΑ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 

182

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

ΝΕΟΧΩΡΙ

Από : ΑΓΓΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

 

183

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

ΠΕΤΡΙΝΑ

Από : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

184

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

ΠΟΤΑΜΙΑ

Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

185

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

ΡΟΥΤΣΙ

Από : ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΧΑΣΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

186

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

ΣΚΟΡΤΣΙΝΟΥ

Από : ΑΓΓΑΝΗ ΑΓΓΕΛΩ
Εως : ΧΡΥΣΟΜΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

 

187

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

ΣΟΥΛΑΡΙ

Από : ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως : ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

188

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

ΤΟΥΡΚΟΛΕΚΑ

Από : ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

189

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ

ΦΑΛΑΙΣΙΑ

Από : ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
 και τυχόν παραλειφθέντες εκλογείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

 

Οι ετεροδημότες εκλογείς, για την ανάδειξη των Βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2019, θα ψηφίσουν στο  Μεικτό Εκλογικό Τμήμα, ως κατωτέρω: 

Ονομασία Εκλογικού

Τμήματος

Έδρα

Κατάστημα Ψηφοφορίας

Εκλογείς που θα ψηφίσουν

1ο ΕΤ:

Μεικτό

Τρίπολη

9ο Δημοτικό Σχολείο

Οδ. Χατζηχρήστου 27

Θα ψηφίσουν οι Ετεροδημότες

 Εκλογείς που είναι γραμμένοι

στους ειδικούς Εκλογικούς

Καταλόγους Ετεροδημοτών

των βασικών εκλογικών

Περιφερειών : Άρτης,

Α΄  Αθηνών,

Β1΄ Βορείου Τομέα  Αθηνών,

Β3΄ Νοτίου Τομέα

Αθηνών και

 Α΄ Πειραιώς.

 

 

 

Για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 ανακηρύχθηκαν για την εκλογική περιφέρεια Ν. Αρκαδίας:

Α. Οι κατωτέρω συνδυασμοί κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων:           

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

1 . ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Παντελή

2 . ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ηλία

3 . ΡΟΥΣΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του Ιωάννη

4 . ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΥΡΑ του Σπυρίδωνος

5 . ΣΤΑΪΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου

 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ)

1 . ΒΛΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου

2 . ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου

3 . ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου

4 . ΛΥΤΡΙΒΗ ΙΩΑΝΝΑ του Δημητρίου

5 . ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΛΥ) του Γεωργίου

 

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

1 . ΒΟΓΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Άγγελου

2 . ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ του Γαβριήλ

3 . ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Θεοδώρου

4 . ΣΚΑΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ηλία

5 . ΧΑΡΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη

 

Κίνημα Αλλαγής (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα – Κίνημα Δημοκρατών

Σοσιαλιστών – Ανανεωτική Αριστερά – Προοδευτικό Κέντρο – “ΕΔΕΜ” – Κινήσεις

Πολιτών)

1 . ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου

2 . ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Χρήστου

3 . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του Κωνσταντίνου

4 . ΠΡΑΧΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου

5 . ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ του Αριστείδη

 

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

1 . ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου

2 . ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου

3 . ΠΑΝΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Βασιλείου

4 . ΡΟΥΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη

5 . ΦΡΑΓΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Ιωάννη

 

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

1 . ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αγγελή

2 . ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Γεωργίου

3 . ΡΩΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)

1 . ΠΡΙΦΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Γιοσήφ

 

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την

ΑΝΑΤΡΟΠΗ – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής

Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας

1 . ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Γεωργίου

 

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

1 . ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Ιωάννη

2 . ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Σαράντη

3 . ΣΚΑΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

1 . ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη

2 . ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αναστασίου

3 . ΠΟΛΙΤΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ του Ηλία

 

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό)

1 . ΚΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου

 

ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ – ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

1 . ΒΑΡΕΛΑ ΜΑΛΑΜΩ του Ευαγγέλου

 

Ε.ΠΑ.Μ – Α.Κ.Κ.ΕΛ συνασπισμός κομμάτων στον οποίο συμμετέχουν τα

πολιτικά κόμματα: ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) και ΑΓΡΟΤΙΚΟ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Κ.Κ.ΕΛ)

1 . ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Ιωάννη

2 . ΔΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κανέλλου

3 . ΜΑΡΝΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αποστόλου

4 . ΠΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη

5 . ΣΤΡΕΜΠΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του Δημητρίου

ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

1 . ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ του Νικολάου

2 . ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ (ΗΛΙΑΝΑ) του Δημητρίου

3 . ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου

4 . ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου

5 . ΧΟΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Βασιλείου

 

ΜέΡΑ25

1 . ΓΑΒΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θεοδώρου

2 . ΓΚΑΡΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου

3 . ΚΟΥΤΡΗ ΕΛΕΝΗ του Χρήστου

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ – ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ

1 . ΓΑΡΤΑΓΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Κωνσταντίνου

2 . ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του Γεωργίου

3 . ΣΤΑΘΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Γρηγορίου

 

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

1 . ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου

 

Β. Οι κατωτέρω συνδυασμοί ανεξαρτήτων:

————-

 

   Γ. Οι κατωτέρω μεμονωμένοι υποψήφιοι:

   —————

Δ. Οι κατωτέρω συνδυασμοί υποψηφίων της Επικρατείας:

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

1 . ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΗΣ) του Νικολάου

2 . ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του Θεμιστοκλή

3 . ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του Βασιλείου

4 . ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Γερασίμου

5 . ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αναστασίου

6 . ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝ – ΠΑΝ) του Δημητρίου

7 . ΜΟΣΚΩΦ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Ηρακλή

8 . ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) του Κωνσταντίνου

9 . ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του Δημητρίου

10 . ΚΑΛΔΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) του Απόστολου

11 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του Κωνσταντίνου

12 . ΓΑΛΑΝΑΚΗ – ΚΟΥΒΕΛΑ ΡΕΑ του Εμμανουήλ

 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ)

1 . ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΄Οθωνος

2 . ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΟΡΗ (ΜΑΡΙΕΤΤΑ) του Παναγιώτη

3 . ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου

4 . ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του Δημητρίου

5 . ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου

6 . ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Στεφάνου

7 . ΓΚΑΓΚΑ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΜΙΝΑ) του Χρήστου

8 . ΜΠΟΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Ευαγγέλου

9 . ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του Δημητρίου

10 . ΛΟΪΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του Αναστασίου

11 . ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του Δημητρίου

12 . ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου

 

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

1 . ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του

Ροβέρτου – Τιμόθεου – Χριστόφορου

2 . ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου

3 . ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αντύπα

4 . ΧΡΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ του Νικολάου

5 . ΜΠΟΥΤΣΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Κωνσταντίνου

6 . ΚΡΥΣΤΑΛΙΔΟΥ ΚΟΚΟΝΙΩ του Αποστόλου

7 . ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Αντωνίου

8 . ΚΑΛΛΙΑΜΠΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αθανασίου

9 . ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – ΕΥΡΥΔΙΚΗ του Μαυρουδή

10 . ΑΝΔΡΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΒΕΤΑ) του Ιωάννη

11 . ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Βασιλείου

12 . ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Στυλιανού

 

Κίνημα Αλλαγής (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα – Κίνημα Δημοκρατών

Σοσιαλιστών – Ανανεωτική Αριστερά – Προοδευτικό Κέντρο – “ΕΔΕΜ” – Κινήσεις

Πολιτών)

1 . ΚΑΜΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου

2 . ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Λουκά

3 . ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Δημητρίου

4 . ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου

5 . ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΗ του Ανέστη

6 . ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του Γεωργίου

7 . ΓΛΥΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Στυλιανού

8 . ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του Γεωργίου

9 . ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΕΦΗ) του Κωνσταντίνου

10 . ΚΑΛΛΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Περικλή

11 . ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Μαρίνου

12 . ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ανέστη

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

1 . ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Νικολάου

2 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του Σπυρίδωνα

3 . ΡΟΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου

4 . ΡΙΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΕΡΗ) του Ιωάννη

5 . ΠΟΜΑΣΚΙ ΓΚΕΟΡΓΚΙ του Νίνο

6 . ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Τάσσου

7 . ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σωτηρίου

8 . ΔΑΓΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) του Αθανασίου

9 . ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου

10 . ΡΕΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Χρήστου

11 . ΡΑΖΟΥ ΛΟΥΙΖΑ του Σπυρογιάννη

12 . ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Στέργιου

 

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

1 . ΚΑΤΣΙΦΑ ΕΡΜΙΟΝΗ του Ιωάννη

2 . ΑΚΡΙΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου

3 . ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη

4 . ΑΛΜΠΑΚΡΙ ΑΝΟΥΑΡ του Μουζαφάρ

5 . ΛΑΣΠΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Αποστόλου

6 . ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Αθανασίου

7 . ΑΝΝΙΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ του Σπυρίδωνος

8 . ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑ του Αθανασίου

9 . ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΘΩΜΑΪΔΑ του Χρήστου

10 . ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ιωάννη

 

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την

ΑΝΑΤΡΟΠΗ – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής

Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας

1 . ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Δημητρίου

2 . ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Χρήστου

3 . ΓΑΝΙΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Κωνσταντίνου

4 . ΓΚΑΡΓΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του Χρίστου

5 . ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΡΑ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) του Νικολάου

6 . ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ευτυχίου

7 . ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αλεξάνδρου

8 . ΜΠΑΛΙ ΜΝΤ ΤΖΑΚΙΡ ΧΟΣΣΑΪΝ του Λουτφάρ Ραχμάν

9 . ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αλεξάνδρου

10 . ΣΤΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΕΡΣΗ του Σπυρίδωνος

11 . ΧΑΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Φωτίου

12 . ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του Γεωργίου

 

 

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

1 . ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ του Παναγιώτη

2 . ΜΠΑΜΠΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Θεοδώρου

3 . ΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη

4 . ΜΟΜΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αντωνίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

1 . ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Διονυσίου

2 . ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Ιωάννη

3 . ΒΡΟΥΣΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου

4 . ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου

5 . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΗΣΑΪΑΣ του Ιωάννη

6 . ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΡΑΛΙΑ του Χρήστου

7 . ΠΕΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Χρήστου

8 . ΠΛΕΥΡΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ιωάννη

9 . ΤΖΙΤΖΙΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Μάριου

10 . ΜΠΑΝΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Κωνσταντίνου

11 . ΜΠΟΛΑΡΗ ΠΑΓΩΝΑ του Παναγιώτη

12 . ΠΑΠΑΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Λαζάρου

 

Ε.ΠΑ.Μ – Α.Κ.Κ.ΕΛ συνασπισμός κομμάτων στον οποίο συμμετέχουν τα

πολιτικά κόμματα: ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) και ΑΓΡΟΤΙΚΟ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Κ.Κ.ΕΛ)

1 . ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Σπυρίδωνος

2 . ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Φανουρίου

3 . ΣΤΑΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Παναγιώτη

4 . ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Πέτρου

5 . ΛΙΑΡΟΥΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ του Αντωνίου

 

ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

1 . ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ (ΜΑΝΙΑ) του Θεόδωρου

2 . ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) του Βασιλείου

3 . ΜΠΟΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του Βασιλείου

4 . ΗΣΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ του Νικολάου

5 . ΣΠΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Κωνσταντίνου

6 . ΤΑΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Χρήστου

7 . ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του Παναγιώτη

8 . ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ του Έκτορα

9 . ΚΑΙΚΑ ΜΑΡΙΑ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΜΑΡΤΙΝΑ) του Γεωργίου

10 . ΤΟΛΙΟΣ ΑΡΗΣ του Ιωάννη

11 . ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του Νικολάου

12 . ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου

 

 

ΜέΡΑ25

1 . ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΕΠΗ) του Στυλιανού

2 . ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Κοσμά

3 . ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΝΕΝΑ) του Νικολάου

4 . ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου

5 . ΑΛΕΞΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Νικολάου

6 . ΜΙΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του Νικολάου

7 . ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ του Κωνσταντίνου

8 . ΜΠΙΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ανδρέα

9 . ΒΕΛΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Αθανασίου

10 . ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη

11 . ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΛΙΛΑ) του Διονυσίου

12 . ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΨΑΡΑΝΤΩΝΗΣ) του Γεωργίου

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ – ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ

1 . ΑΠΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ

2 . ΤΣΑΚΙΡΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ του Στέργου

3 . ΜΠΕΖΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Βενιζέλου – Ελευθερίου

 

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

1 . ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Στεφάνου

2 . ΔΟΓΑΝΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ του Ιωάννη

3 . ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου

4 . ΠΑΤΣΙΑΝΤΑ ΕΥΓΕΝΙΑ – ΕΛΕΝΗ (ΕΝΗ) του Μαργαρίτη

5 . ΡΟΓΚΑΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Αδέλκη

6 . ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) του Νικολάου

 

 Για τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 για τις βασικές εκλογικές περιφέρειες: Α΄  Αθηνών, Β1΄ Βορείου Τομέα Αθηνών, Β3΄ Νοτίου Τομέα Αθηνών και Α΄ Πειραιώς, Άρτης, ανακηρύχθηκαν:

Α. Οι κατωτέρω συνδυασμοί κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων:  

     ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α’ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

1 . ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του Δημοσθένη

2 . ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βρασίδα

3 . ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου

4 . ΔΕΚΑΒΑΛΛΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΙΑ (ΑΝΝΙΤΑ) του Κωνσταντίνου

5 . ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Βασιλείου

6 . ΔΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ (ΜΑΓΚΥ) του Ελευθερίου

7 . ΕΛΕΦΑΝΤΗ ΑΝΝΑ του Αγγέλου

8 . ΖΟΡΜΠΑ ΜΥΡΣΙΝΗ του Παναγιώτη

9 . ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΑΛΕΚΑ) του Σπυρίδωνος

10 . ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αθανασίου

11 . ΛΟΥΒΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΣ) του Βασιλείου

12 . ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ερωτόκριτου

13 . ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του Δημητρίου

14 . ΣΒΙΓΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ) του Βασιλείου

15 . ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Χαραλάμπους

16 . ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μόσχου

17 . ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αριστοτέλη

18 . ΦΙΛΙΝΗ ΑΝΝΑ του Κωνσταντίνου

 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ)

1 . ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΟΡΙΝΑ) του Γερασίμου

2 . ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μιχαήλ

3 . ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του Μιχαήλ

4 . ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ του Ιωάννη

5 . ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παναγιώτη

6 . ΛΑΘΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου

7 . ΛΟΥΚΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΣΟΦΙΑ (ΣΟΦΙΑ) του Παναγή

8 . ΜΗΤΡΙΑΝΟΥ ΙΟΥΛΙΑ (ΤΖΟΥΛΗ) του Χρήστου

9 . ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σπυρίδωνος

10 . ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Γεωργίου

11 . ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑ του Χαραλάμπους

12 . ΠΙΠΙΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ανδρέα

13 . ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) του Κωνσταντίνου

14 . ΣΥΡΙΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) του Ματθαίου

15 . ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου

16 . ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Πέτρου

17 . ΧΑΡΙΤΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Εμμανουήλ

18 . ΨΑΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ του Αναστασίου

 

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

1 . ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου

2 . ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου

3 . ΒΑΡΣΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Γεωργίου

4 . ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του Βασιλείου

5 . ΖΕΛΕΝΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του Θεοδοσίου

6 . ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του Ευστρατίου

7 . ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Βασιλείου

8 . ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ του Θεοδώρου

9 . ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Γεωργίου

10 . ΚΛΙΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του Φραγκίσκου

11 . ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Αθανασίου

12 . ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Νικολάου

13 . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου

14 . ΛΙΝΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου

15 . ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου

16 . ΤΖΕΜΠΕΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου

 

Κίνημα Αλλαγής (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα – Κίνημα Δημοκρατών

Σοσιαλιστών – Ανανεωτική Αριστερά – Προοδευτικό Κέντρο – “ΕΔΕΜ” – Κινήσεις

Πολιτών)

1 . ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη

2 . ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Σπυρίδωνος

3 . ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Νικολάου

4 . ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του Δημητρίου

5 . ΔΗΜΑΔΑΜΑ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ (ΖΕΦΗ) του Μιχαήλ

6 . ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αθανασίου

7 . ΚΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου

8 . ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου

9 . ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη

10 . ΜΑΛΑΪ ΦΑΤΟΣ του Ρετζέπ

11 . ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του Παντελή

12 . ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΑΣΠΑ) του Γεωργίου

13 . ΠΑΠΑΧΕΛΑ ΝΕΛΛΗ-ΚΑΝΕΛΛΑ του Γεωργίου

14 . ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ (ΦΩΝΗ) του Μιλτιάδη

15 . ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του Νικολάου

16 . ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου

17 . ΦΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΠΥΡΟΣ) του Γεωργίου

18 . ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Δημητρίου

 

 

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

1 . ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου

2 . ΓΕΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ηλία

3 . ΓΚΟΓΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Γρηγορίου

4 . ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Ιωάννη

5 . ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου

6 . ΚΑΝΕΛΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ) του Χρήστου

7 . ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη

8 . ΜΑΝΙΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΚΥ) του Αθανασίου

9 . ΜΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΕΥΑ του Παύλου

10 . ΜΗΤΙΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του Σάββα

11 . ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του Παναγιώτη

12 . ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΒΕΤΑ) του Κωνσταντίνου

13 . ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Φιλίππου

14 . ΣΙΩΡΑΣ ΗΛΙΑΣ του Παναγιώτη

15 . ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ανδρέα

16 . ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου

17 . ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του Διονυσίου

18 . ΤΣΟΥΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Νικολάου

 

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

1 . ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του Νικολάου

2 . ΓΚΟΥΛΟΥΜΙΑΝ ΚΕΒΟΡΚ του Χαΐκ

3 . ΗΜΕΛΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Βασιλείου

4 . ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Ευστρατίου

5 . ΚΕΡΑΜΗΤΣΟΣ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευαγγέλου

6 . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Κωνσταντίνου

7 . ΜΑΛΑΜΟΥ ΡΩΞΑΝΗ του Ευαγγέλου

8 . ΜΠΡΑΒΟΥ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου

9 . ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ) του Χρήστου

10 . ΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ του Δημήτρη

11 . ΠΑΝΕΛΟΥΔΗ (ΛΙΒΑΝΟΥ) ΜΑΡΙΑ του Ευαγγέλου

12 . ΠΛΙΑΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου

13 . ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ελευθερίου

14 . ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου

15 . ΤΖΟΥΜΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Βασιλείου

16 . ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Δημητρίου

17 . ΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Γερασίμου

 

Δημοσθένης Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ

1 . ΒΕΡΓΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Εμμανουήλ

2 . ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ ΙΩΑΝΝΑ του Πέτρου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)

1 . ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΜΑ ΠΑΟΥΛΙΝ του Λαζάρ

 

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την

ΑΝΑΤΡΟΠΗ – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής

Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας

1 . ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου

2 . ΑΡΓΥΡΗ ΝΙΚΗ του Ευαγγέλου

3 . ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΘΕΝΙΑ) του Παύλου

4 . ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Αποστόλου

5 . ΒΡΙΖΑΚΗ ΤΑΝΙΑ του Γεωργίου

6 . ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου

7 . ΖΙΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου

8 . ΖΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη

9 . ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου

10 . ΚΛΩΝΙΖΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του Αρτεμίου

11 . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του Γεωργίου

12 . ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ευάγγελου

13 . ΜΠΑΚΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΖΩΗ του Κωνσταντίνου

14 . ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (ΦΛΩΡΑ) του Νικολάου

15 . ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ (ΜΑΤΙΝΑ) του Σιδερή

16 . ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Εμμανουήλ

17 . ΣΙΑΠΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Γεωργίου

18 . ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΚΡΙΣΤΙΝ του Γεωργίου

 

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

1 . ΑΠΟΚΡΕΜΙΩΤΗ ΑΜΕΡΙΣΣΑ του Αθανασίου

2 . ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Σπυρίδωνα

3 . ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Ηλία

4 . ΜΕΤΑΞΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παναγή

5 . ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του Ανδρέα

6 . ΟΡΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του Κωνσταντίνου

7 . ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ του Αντωνίου

8 . ΠΛΟΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου

9 . ΣΔΩΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Χαραλάμπους

10 . ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου

11 . ΣΚΑΝΑΤΟΒΙΤΣ ΗΛΙΑΣ του Δημητρίου

12 . ΤΖΑΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του Νικολάου

13 . ΤΣΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αλέξανδρου

14 . ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΟΛΓΑ του Λάζαρου

 

 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ – ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ

1 . ΒΑΡΕΛΑ-ΓΙΑΝΝΑΤΣΗ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ του Ιωάννη

2 . ΜΑΤΣΑΣ ΣΑΜΠΕΤΑΪ (ΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ) του Μπενάκη

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

1 . ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου

2 . ΑΥΓΕΡΗ ΣΠΥΡΟ του Κίτσο

3 . ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αναστασίου

4 . ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου

5 . ΚΑΡΑΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αναστασίου

6 . ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Κοσμά

7 . ΚΩΤΣΑΝΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ του Κώστα

8 . ΛΙΑΚΑΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου

9 . ΜΠΟΤΑΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ του Στεφάνου

10 . ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ του Ευστρατίου

11 . ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Σπυρίδωνος

12 . ΠΕΤΡΟΜΙΧΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παύλου

13 . ΣΑΜΠΡΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Αθανασίου

14 . ΣΠΑΘΑΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ του Ιωάννη

15 . ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Νικολάου

 

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό)

1 . ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΣΟΦΙΑ του Κύριλλου

2 . ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Στυλιανού

3 . ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ιωάννη

4 . ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου

5 . ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Δημητρίου

6 . ΝΕΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευστρατίου

7 . ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου

8 . ΧΑΡΙΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Δημητρίου

 

ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ – ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

1 . ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Αριστομένη

2 . ΜΑΝΔΕΛΕΝΑΚΗ ΘΕΟΦΑΝΩ του Ηλία

 

Ε.ΠΑ.Μ – Α.Κ.Κ.ΕΛ συνασπισμός κομμάτων στον οποίο συμμετέχουν τα

πολιτικά κόμματα: ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) και ΑΓΡΟΤΙΚΟ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Κ.Κ.ΕΛ)

1 . ΓΕΩΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Πολυκράτη

2 . ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Παναγιώτη

3 . ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αλέξανδρου

4 . ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου

5 . ΜΠΙΡΠΑΝΑΓΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ-ΕΛΕΝΗ του Ανδρέα

6 . ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Παναγιώτη

7 . ΠΡΟΒΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του Γεωργίου-Παναγιώτη

8 . ΤΟΥΡΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Βασιλείου

9 . ΤΣΙΒΕΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωστή

10 . ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Εμμανουήλ

 

ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

1 . ΧΟΥΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου

2 . ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΡΩΜΑΝΟΣ του Δημητρίου

3 . ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Παναγιώτη

4 . ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευσταθίου

5 . ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του Φώτιου

6 . ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Δημητρίου

7 . ΘΕΟΔΟΣΗ-ΜΠΕΣΚΑ ΑΥΓΟΥΛΑ (ΑΥΓΗ) του Στυλιανού

8 . ΚΑΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ηλία

9 . ΚΑΤΣΑΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου

10 . ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗ ΑΝΝΑ του Νικολάου

11 . ΜΑΝΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΙΤΣΑ) του Μανώλη

12 . ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Παναγιώτη

13 . ΜΕΤΑΞΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Χαράλαμπου

14 . ΜΠΑΡΣΕΦΣΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ (ΜΑΝΙΑ) του Γεωργίου

15 . ΜΠΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Σωτηρίου

16 . ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αλέξανδρου

17 . ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη

18 . ΣΤΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Λάμπρου

 

ΜέΡΑ25

1 . ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Αθανασίου

2 . ΑΜΠΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΑ) του Γεωργίου

3 . ΒΑΒΟΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του Θωμά

4 . ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου

5 . ΒΡΕΤΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΝΤΕΠΥ) του Γεωργίου

6 . ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ του Παναγιώτη

7 . ΚΛΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Στεργίου

8 . ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΧΑΡΗΣ του Αναστασίου

9 . ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου

10 . ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Χρήστου

11 . ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Γεωργίου

12 . ΡΕΒΕΝΙΩΤΗΣ (ΡΕΒΕΝΙΩΤΗ) ΠΑΥΛΟΣ (ΠΑΟΛΑ) του Γεωργίου

13 . ΣΜΥΡΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Νικολάου

14 . ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) του Διονυσίου

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ – ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ

1 . ΑΒΡΑΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Γεωργίου

2 . ΓΑΒΟΥΝΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Δημητρίου

3 . ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου

4 . ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Εμμανουήλ

5 . ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΡΙΓΩ-ΑΛΙΚΗ του Νικολάου

6 . ΡΕΤΣΙΝΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του Δημητρίου

7 . ΨΑΡΑΔΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γρηγορίου

 

ΣΥΝ…ΦΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

1 . ΚΑΡΑΖΕΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Κωνσταντίνου

2 . ΜΠΑΡΤΑΤΙΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ του Σεραφείμ

 

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

1 . ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Νικολάου

2 . ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ) του Ιωάννη

 

 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β1′ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

1 . ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Δημητρίου

2 . ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του Βασιλείου

3 . ΓΚΑΜΑΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ του Ελευθερίου

4 . ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Εμμανουήλ

5 . ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ) του Σωκράτη

6 . ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΟΛΥΜΠΙΑ (ΤΑΝΙΑ) του Ιπποκράτη

7 . ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στέλιου-Παναγιώτη

8 . ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΑ) του Γεωργίου

9 . ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ) του Ιωσήφ

10 . ΚΟΥΪΚ ΤΕΡΕΝΣ ΣΠΕΝΣΕΡ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Φίλιππα

11 . ΚΟΥΝΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ελευθερίου-Φραγκίσκου

12 . ΜΠΟΥΓΕΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου

13 . ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ (ΜΑΡΙΛΙΖΑ) του Διονυσίου

14 . ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του Πέτρου

15 . ΠΟΛΙΤΟΥ ΣΤΕΛΛΑ (ΝΑΝΗ) του Χρήστου

16 . ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου

17 . ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Αναστασίου

18 . ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ του Στέφανου

19 . ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου

 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ)

1 . ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ του Αθανασίου

2 . ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΙΝΕΤΖΗ του Κωνσταντίνου-Σεραφείμ

3 . ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του Θωμά

4 . ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου

5 . ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ – ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΖΑΝΕΤ) του Χρήστου

6 . ΚΑΡΥΔΑΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΦΩΤΗΣ) του Σπυρίδωνος

7 . ΚΑΦΕΤΖΗ – ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Δημητρίου

8 . ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΝΙΚΗ του Κωνσταντίνου

9 . ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνος

10 . ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου

11 . ΜΗΚΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του Ιωάννη

12 . ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη

13 . ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (ΠΕΝΥ) του Θεοδώρου

14 . ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ του Γεωργίου

15 . ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΘΟΔΩΡΟΣ) του Βασιλείου

16 . ΡΩΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αριστείδη

17 . ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου

18 . ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΦΑΝΗ (ΦΑΙΝΗ) του Αθανασίου

19 . ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ) του Ιωάννη

 

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

1 . ΖΑΡΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ του Βασιλείου

2 . ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ του Παναγιώτη

3 . ΚΑΝΤΗΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Παντελή

4 . ΚΟΡΦΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ του Παντελή

5 . ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη

6 . ΛΕΜΟΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κυριάκου

7 . ΜΠΑΓΟΥΡΔΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ του Θεοδοσίου

8 . ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στέφανου

9 . ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αθανασίου

10 . ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βαγγέλη

11 . ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη

12 . ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Βασιλείου

13 . ΤΣΙΛΙΒΙΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του Ιωάννη

14 . ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Νικολάου

15 . ΧΑΛΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του Μιχαήλ

 

Κίνημα Αλλαγής (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα – Κίνημα Δημοκρατών

Σοσιαλιστών – Ανανεωτική Αριστερά – Προοδευτικό Κέντρο – “ΕΔΕΜ” – Κινήσεις

Πολιτών)

1 . ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Χαρίλαου

2 . ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου

3 . ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Εμμανουήλ

4 . ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΠΑΡΘΕΝΙΑ (ΡΕΝΙΑ) του Κωνσταντίνου

5 . ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταντίνου

6 . ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Γεωργίου

7 . ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ του Νικολάου

8 . ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Νικολάου

9 . ΜΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Χρήστου

10 . ΜΟΥΛΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Παντελή

11 . ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ του Λαζάρου

12 . ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου

13 . ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του Κωνσταντίνου

14 . ΠΑΤΙΛΗ ΑΡΓΥΡΩ του Αλέξανδρου

15 . ΣΑΓΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Παναγιώτη

16 . ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σπυρίδωνος

17 . ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνος

18 . ΦΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικηφόρου

19 . ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΑ) του Χρηστάκη

 

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

1 . ΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου

2 . ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Παντελή

3 . ΒΑΚΑΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ) του Ευαγγέλου

4 . ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ) του Σπυρίδωνος

5 . ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ του Ιωάννη

6 . ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Μιχαήλ

7 . ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ονούφριου

8 . ΛΙΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Σωκράτη

9 . ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Κωνσταντίνου

10 . ΠΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του Ηρακλή

11 . ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Παναγιώτη

12 . ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Σπυρίδωνος

13 . ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Νικολάου

14 . ΤΣΙΓΚΑ – ΣΑΡΑΝΤΕΑ ΜΑΡΙΝΑ του Γεωργίου

15 . ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου

16 . ΧΑΙΡΙΚΑΚΗ – ΞΑΝΘΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΛΙΝΑ) του Ανδρέα

17 . ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Εμμανουήλ

18 . ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Θεόφραστου

19 . ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Ιωάννη

 

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

1 . ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του Αποστόλου

2 . ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗ ΑΝΝΑ του Ευάγγελου

3 . ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΙΜΟΛΕΩΝ του Χρήστου

4 . ΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του Αθανασίου

5 . ΓΟΥΣΕΤΗΣ – ΤΣΙΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεράσιμου

6 . ΔΑΜΗΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ του Αντωνίου

7 . ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΝΙΝΑ) του Κορνηλίου

8 . ΖΩΓΑΝΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Νικολάου

9 . ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του Ιωάννη

10 . ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Επαμεινώνδα

11 . ΜΠΑΖΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου

12 . ΝΑΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Πολύκαρπου

13 . ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Αντωνίου

14 . ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ του Παναγιώτη

15 . ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου

16 . ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)

1 . ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την

ΑΝΑΤΡΟΠΗ – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής

Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας

1 . ΑΛΕΦΑΝΤΗ ΜΕΛΙΝΑ του Σπυρίδωνος

2 . ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου

3 . ΗΛΙΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ του Βαγγέλη

4 . ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του Άγγελου

5 . ΘΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Νικολάου

6 . ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Εκτορα

7 . ΛΟΪΖΟΣ ΗΛΙΑΣ του Μηνά

8 . ΜΑΡΤΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Αλέξανδρου

9 . ΜΠΛΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευσταθίου

10 . ΜΠΟΥΓΟΥ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου

11 . ΠΙΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μάξιμου

12 . ΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρυσοστόμου

13 . ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Πέτρου

14 . ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ηλία

15 . ΤΡΙΧΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παύλου

16 . ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Στέφανου

 

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

1 . ΔΕΡΔΕΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ηλία

2 . ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Κωνσταντίνου

3 . ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Περικλή

4 . ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Γεωργίου

5 . ΘΑΝΑΣΗ ΡΩΜΑΙΟ του Βιντάϊλ

6 . ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΚΙΩΝ του Νικολάου

7 . ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου

8 . ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ανδρέα

9 . ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου

10 . ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΑΡΙΝΑ του Αναστασίου

11 . ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του Ιωάννη

12 . ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου

13 . ΡΟΒΙΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη

14 . ΣΙΔΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του Δημητρίου

15 . ΣΠΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Κωνσταντίνου

16 . ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αθανασίου

 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ – ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ

1 . ΓΡΙΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αναστασίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

1 . ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Κωνσταντίνου

2 . ΒΡΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Σταύρου

3 . ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ ΣΤΕΛΛΑ του Δημητρίου

4 . ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου

5 . ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Σάββα

6 . ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου

7 . ΚΟΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου

8 . ΛΕΚΚΑΣ ΗΛΙΑΣ του Βασιλείου

9 . ΜΟΡΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Αντωνίου

10 . ΣΤΑΜΠΟΛΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Δημήτρη

11 . ΤΣΟΛΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ του Ηλία

12 . ΦΩΤΟΣ ΓΙΩΡΓΗΣ του Γιάννη

13 . ΧΑΤΖΗΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου

14 . ΧΑΤΖΗΤΖΙΩΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ του Ευαγγέλου

15 . ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Νικολάου

 

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό)

1 . ΒΑΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου

2 . ΓΕΜΙΣΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Βασιλείου

3 . ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ του Δημητρίου

4 . ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αναστασίου

5 . ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΣΟΦΙΑ του Αντωνίου

6 . ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Χρήστου – Χριστόφορου

7 . ΣΤΑΪΚΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗ του Γεωργίου

 

ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ – ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

1 . ΚΟΝΤΟΦΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου

2 . ΚΩΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του Παναγιώτη

3 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Προδρόμου

 

Ε.ΠΑ.Μ – Α.Κ.Κ.ΕΛ συνασπισμός κομμάτων στον οποίο συμμετέχουν τα

πολιτικά κόμματα: ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) και ΑΓΡΟΤΙΚΟ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Κ.Κ.ΕΛ)

1 . ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνα

2 . ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του Ελευθερίου

3 . ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Κωνσταντίνου

4 . ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Κωνσταντίνου

5 . ΔΑΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ του Λάζαρου

6 . ΚΑΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου

7 . ΚΑΛΟΡΡΙΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Χρήστου

8 . ΚΩΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ του Σπυρίδωνος

9 . ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑ-ΜΑΡΙΑ του Δαμιανού

10 . ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΕΛΕΝΗ του Παναγιώτη

11 . ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη

12 . ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Βασιλείου

 

ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

1 . ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ-ΑΪΝΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΙΜΩΝ του Ελευθερίου

2 . ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του Αθανασίου

3 . ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Αθανασίου

4 . ΚΟΡΑΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΠΕΝΥ) του Παναγιώτη

5 . ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΖΟΥΛΙΑ) του Σωτηρίου

6 . ΜΠΛΕΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Ιωάννη

7 . ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Νικολάου

8 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου

9 . ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου

10 . ΡΩΜΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ (ΛΙΑΝΑ) του Κωνσταντίνου

11 . ΣΙΟΥΓΚΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου

12 . ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Βασιλείου

13 . ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη

14 . ΤΣΑΓΚΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΝΙΑ) του Ηρακλή

15 . ΤΣΙΦΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Κωνσταντίνου

16 . ΨΑΛΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου

 

ΜέΡΑ25

1 . ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Λεωνίδα

2 . ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΣΙΣΣΥ) του Πέτρου

3 . ΓΕΜΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΑ) του Ιερεμία

4 . ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΛΕΩΝ του Γεωργίου

5 . ΕΝΤΜΑΝ ΕΡΙΚ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του Χανς – Τόμας

6 . ΖΑΧΑΡΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) του Πολύμερου

7 . ΖΑΧΑΡΟΣ ΓΟΥΛΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Δημητρίου

8 . ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου

9 . ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Σπυρίδωνος

10 . ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του Μανουήλ

11 . ΛΙΖΑΡΔΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ του Ευσταθίου

12 . ΜΠΑΡΝΕΫ-ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΔΟΜΙΝΙΚΗ του Πέτρου

13 . ΜΠΙΤΣΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ του Σπυρίδωνα

14 . ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Φραγκίσκου

15 . ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου

16 . ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου

17 . ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Νικολάου

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ – ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ

1 . ΤΖΗΜΕΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αχιλλέα

2 . ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Αλέξανδρου

3 . ΚΟΣΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΙΑΝ) του Γεωργίου

4 . ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Κωνσταντίνου

5 . ΡΗΓΑΝΕΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μιχαήλ

6 . ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη

 

ΣΥΝ…ΦΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

1 . ΤΣΑΝΕΚΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου

 

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

1 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Βασιλείου

 

 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β3′ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

1 . ΑΛΑΤΣΗ ΦΡΑΙΛΙΧ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ιωάννη

2 . ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του Διονυσίου

3 . ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ του Κωνσταντίνου

4 . ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ του Παναγιώτη

5 . ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου

6 . ΔΟΥΒΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Χρήστου

7 . ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Στεφάνου

8 . ΚΟΥΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ του Σπυρίδωνα

9 . ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιλτιάδη

10 . ΛΕΒΕΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Στέφανου

11 . ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευστράτιου

12 . ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Περικλή

13 . ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γαλάτη

14 . ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αγγέλου

15 . ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Στυλιανού

16 . ΡΩΣΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Σπυρίδωνα

17 . ΣΠΑΣΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του Στυλιανού

18 . ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του Χρήστου

19 . ΤΡΙΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ορέστη

20 . ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ του Βασιλείου

21 . ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΡΑΛΛΙΑ του Δημητρίου

22 . ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευάγγελου

 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ)

1 . ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (ΤΕΛΗΣ) του Παντελή

2 . ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ του Κωνσταντίνου

3 . ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Διαμαντή

4 . ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του Νικολάου

5 . ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΣΟΦΙΑ του Ιωάννη

6 . ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Δημητρίου

7 . ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ ΙΩΑΝΝΑ του Νικολάου

8 . ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνα

9 . ΖΗΣΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΧΑΜΑΪΔΗ (ΕΜΗ) του Ευαγγέλου

10 . ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αθανασίου

11 . ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου

12 . ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΝΝΑ του Αρκαδίου

13 . ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη- Παναγιώτη

14 . ΠΑΛΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ) του Νίκου

15 . ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του Παναγιώτη

16 . ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του Αθανασίου

17 . ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αριστείδη

18 . ΡΗΝΑΚΗ-ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) του Νικολάου

19 . ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ του Νικολάου

20 . ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη

21 . ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Διονυσίου

22 . ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Νικολάου

 

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

1 . ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου

2 . ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου

3 . ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Σταύρου

4 . ΚΑΝΑΒΑΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του Αναστασίου

5 . ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του Νικολάου

6 . ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ u931 ΣΤΕΛΛΑ του Δημητρίου

7 . ΚΟΥΣΟΥΝΗ ΣΟΦΙΑ του Αλέξανδρου

8 . ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χαράλαμπου

9 . ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΟΛΓΑ του Παναγιώτη

10 . ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου

11 . ΜΕΤΑΞΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Ιωάννη

12 . ΜΟΥΣΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ιωάννη

13 . ΜΟΥΣΤΕΛΟΓΛΟΥ ΣΟΥΣΑΝΑ του Κοσμά

14 . ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αριστείδη

15 . ΜΠΟΥΓΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ του Παναγιώτη

16 . ΠΑΛΛΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του Γεωργίου

17 . ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου

18 . ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γρηγορίου

 

Κίνημα Αλλαγής (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα – Κίνημα Δημοκρατών

Σοσιαλιστών – Ανανεωτική Αριστερά – Προοδευτικό Κέντρο – “ΕΔΕΜ” – Κινήσεις

Πολιτών)

1 . ΓΕΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΩΦΗ) του Γεωργίου

2 . ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη

3 . ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Εμμανουήλ

4 . ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) του Νικολάου

5 . ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ευστρατίου

6 . ΔΑΝΕΖΗ-ΛΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΙΣΥ) του Μιχαήλ

7 . ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του Δημητρίου

8 . ΖΑΝΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Σπυρίδωνα

9 . ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Κυριάκου

10 . ΜΙΣΕΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου

11 . ΜΠΑΡΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του Ιωάννη

12 . ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Νικολάου

13 . ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) του Ευθυμίου

14 . ΝΤΕΪΜΕΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Σπυρίδωνα

15 . ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παναγιώτη

16 . ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στυλιανού

17 . ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Σωτηρίου

18 . ΦΟΥΣΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ (ΒΙΚΥ) του Μιλτιάδη

19 . ΧΑΛΑΡΗ-ΜΠΑΡΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Μιχαήλ

20 . ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Εμμανουήλ

21 . ΧΑΛΙΚΙΩΤΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ (ΓΑΒΡΙΛΟΣ) του Ιωάννη

22 . ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Φωτίου

 

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

1 . ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Στυλιανού

2 . ΑΡΑΠΗ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του Σωτηρίου

3 . ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γρηγορίου

4 . ΒΙΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου

5 . ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του Νικολάου

6 . ΒΟΥΡΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου

7 . ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ του Πετρόπουλου

8 . ΔΑΒΑΝΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Χαράλαμπου

9 . ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Χρήστου

10 . ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΟΥΛΑ) του Δημητρίου

11 . ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ανδρέα

12 . ΚΑΤΣΩΤΗΣ u935 ΧΡΗΣΤΟΣ του Περικλή

13 . ΚΟΡΩΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Βασιλείου

14 . ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ του Λαζάρου

15 . ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Εμμανουήλ

16 . ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Γεωργίου

17 . ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου

18 . ΡΟΥΤΖΟΥΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ του Ευστρατίου

19 . ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου

20 . ΧΑΛΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του Γεωργίου

21 . ΧΑΛΤΣΟΤΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΜΑΓΔΑ) του Χαράλαμπου

22 . ΧΙΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Νικολάου

 

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

1 . ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Χρήστου

2 . ΑΛ ΑΝΙ ΧΑΛΙΝΤ του Ιμπραχήμ

3 . ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ του Σαράντη

4 . ΒΙΝΤΟΥ ΑΟΥΡΕΛΑ του Χαρίλα

5 . ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Χαραλάμπους

6 . ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη

7 . ΚΟΥΒΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου

8 . ΛΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου

9 . ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Εμμανουήλ

10 . ΜΑΣΑΝΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σταύρου

11 . ΜΠΟΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Χρήστου

12 . ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη

13 . ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Σπυρίδωνα

14 . ΝΤΑΛΙΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ του Ιωάννη

15 . ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου

16 . ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου

17 . ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ του Νικολάου

18 . ΣΚΛΗΒΑΓΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Σταύρου

19 . ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ (ΧΡΟΝΗΣ) του Βασιλείου

20 . ΣΥΛΙΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ιωάννη

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)

1 . ΚΙΤΣΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Σπυρίδωνος

 

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την

ΑΝΑΤΡΟΠΗ – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής

Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας

1 . ΑΛ ΟΥΝΤΑΤ ΜΟΥΣΣΑ του Ζαλ Αλ Ουντάτ

2 . ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ευαγγέλου

3 . ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του Πέτρου- Αγγέλου

4 . ΑΥΘΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Ιωάννη

5 . ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου-Ηρακλή

6 . ΓΚΕΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Χρήστου

7 . ΕΛΑΦΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου

8 . ΚΑΝΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου

9 . ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ του Μιχαήλ

10 . ΛΥΣΙΚΑΤΟΥ ΖΑΝΝΕΤΑ του Νικολάου

11 . ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Λεωνίδα

12 . ΜΑΡΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Κωνσταντίνου

13 . ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου

14 . ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ του Βασιλείου

15 . ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Δημητρίου

16 . ΞΗΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ

17 . ΞΙΦΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου

18 . ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ του Διονυσίου

19 . ΠΑΠΠΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Ευαγγέλου

20 . ΡΟΡΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του Χρήστου

21 . ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ευαγγέλου

22 . ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου

 

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

1 . ΑΓΑΚΕΧΑΓΙΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του Γεωργίου

2 . ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου

3 . ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευάγγελου

4 . ΓΚΟΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αργυρίου

5 . ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Φωτίου

6 . ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ηρακλή

7 . ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευάγγελου

8 . ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Λάζαρου

9 . ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Ηλία

10 . ΚΟΡΙΜΠΑ ΑΡΤΕΜΙΣ του Παναγιώτη

11 . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ του Ξενοφώντα

12 . ΜΑΝΕΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Δημητρίου

13 . ΜΕΝΕΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αναστασίου

14 . ΜΗΛΙΩΡΗ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου

15 . ΜΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παναγιώτη

16 . ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Δημητρίου

17 . ΠΑΓΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του Γεωργίου

18 . ΣΤΕΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου

19 . ΣΩΡΡΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣ του Βασιλείου

20 . ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Δημητρίου

 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ – ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ

1 . ΔΑΦΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ του Γεωργίου

2 . ΚΛΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Βασιλείου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

1 . ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου

2 . ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ-ΤΖΑΡΙΜΑ ΑΝΘΟΥΛΑ του Παναγιώτη

3 . ΚΑΠΡΙΑΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του Μιχαήλ

4 . ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Κωνσταντίνου

5 . ΚΑΡΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Μιχαήλ

6 . ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Παγώνη

7 . ΝΕΣΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Γεωργίου

8 . ΝΤΑΟΥΛΤΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Στέργιου

9 . ΝΤΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αναστασίου

10 . ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Κωνσταντίνου

11 . ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Χρήστου

12 . ΡΑΘΩΣΗ ΑΝΝΑ του Γεωργίου

13 . ΣΑΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου

14 . ΣΙΚΑΛΗ ΜΕΡΟΠΗ του Γεωργίου

15 . ΣΟΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου

16 . ΦΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρίου

17 . ΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου

18 . ΧΑΝΤΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Κωνσταντίνου

19 . ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Χρήστου

 

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό)

1 . ΓΚΡΟΥΗ ΕΛΕΝΗ του Πέτρου

2 . ΕΦΕΝΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ του Κωνσταντίνου

3 . ΚΑΤΣΕΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Νικολάου

4 . ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Κωνσταντίνου

5 . ΛΙΟΣΑΤΟΥ ΖΩΗ του Ευαγγέλου

6 . ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Κωνσταντίνου

7 . ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Προδρόμου

 

ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ – ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

1 . ΔΑΝΙΗΛ ΜΑΡΙΑ του Μιχαήλ

2 . ΔΕΜΕΡΟΥΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του Κωνσταντίνου

3 . ΣΟΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου

 

 

Ε.ΠΑ.Μ – Α.Κ.Κ.ΕΛ συνασπισμός κομμάτων στον οποίο συμμετέχουν τα

πολιτικά κόμματα: ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) και ΑΓΡΟΤΙΚΟ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Κ.Κ.ΕΛ)

1 . ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του Δημητρίου-Γεωργίου

2 . ΓΚΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κωνσταντίνου

3 . ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ του Κωνσταντίνου

4 . ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου

5 . ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του Χαριδήμου

6 . ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) του Νικολάου-Δρόσου

7 . ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Δημητρίου

8 . ΜΠΑΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ευαγγέλου

9 . ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ελευθερίου

10 . ΠΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Στέλιου

11 . ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου

 

ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

1 . ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Αρχιμήδη

2 . ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΟΛΓΑ – ΝΑΝΤΙΑ του Γεωργίου

3 . ΒΑΛΕΝΤΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ του Απόστολου

4 . ΓΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου

5 . ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θεόδωρου

6 . ΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αλέξανδρου

7 . ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Κλεάνθη

8 . ΚΑΛΙΝΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου

9 . ΛΑΓΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Παναγιώτη

10 . ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του Παναγιώτη

11 . ΜΠΕΝΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου

12 . ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Ναθαναήλ

13 . ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου

14 . ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Δημητρίου

15 . ΤΣΙΧΛΗ ΜΑΡΙΑΝΑ του Δημητρίου

16 . ΧΑΙΡΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου

 

ΜέΡΑ25

1 . ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΑΝΝΑ του Δημητρίου-Αβράμ

2 . ΑΝΤΥΠΑ ΟΛΥΜΠΙΑ του Γεωργίου

3 . ΒΑΡΔΑΜΗ ΠΑΤΥ του Νίκο

4 . ΒΟΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη

5 . ΓΙΟΒΑΝΟΥ ΕΦΗ του Φωτίου

6 . ΚΑΡΑΜΕΝ-ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΒΙΡΑ του Κωνσταντίνου

7 . ΚΟΡΛΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημοσθένη

8 . ΜΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Γεωργίου

9 . ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Επαμεινώνδα

10 . ΜΠΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Χαράλαμπου

11 . ΞΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη

12 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αργυρίου

13 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου

14 . ΠΛΑΤΗ ΡΕΓΓΙΝΑ-ΑΓΑΠΗ του Χρήστου

15 . ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ του Ηλία

16 . ΣΑΡΙΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του Δημητρίου

17 . ΤΣΙΡΤΑΒΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου

18 . ΧΟΡΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) του Θεοδώρου

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ – ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ

1 . ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου

2 . ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Κωνσταντίνου

3 . ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου

4 . ΠΑΓΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του Ιωάννη

5 . ΠΑΓΩΝΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ (ΗΡΑ) του Μελετίου

6 . ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΕΛΑ) του Ιωάννη

7 . ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ηλία

 

ΣΥΝ…ΦΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

1 . ΔΑΛΑΒΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου

 

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

1 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Βασιλείου

 

 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

1 . ΓΕΝΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Σωκράτη

2 . ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ευαγγέλου

3 . ΔΡΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Παναγιώτη

4 . ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Θεμιστοκλή

5 . ΜΠΑΪΡΑΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη

6 . ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου

7 . ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ του Βασιλείου

8 . ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του Παναγιώτη

 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ)

1 . ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) του Ιωάννη

2 . ΔΟΥΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΟΝΗ) του Δημητρίου

3 . ΚΑΛΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ του Ηλία

4 . ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη

5 . ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Πέτρου

6 . ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη

7 . ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ιωάννη

8 . ΡΟΥΣΣΟΥ ΖΩΗ του Ευαγγέλου-Αντωνίου

 

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

1 . ΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Μιχαήλ

2 . ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΠΑΓΩΝΑ του Γεωργίου

3 . ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παναγιώτη

4 . ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ιωάννη

5 . ΝΙΑΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ του Χρήστου

6 . ΞΗΡΑΚΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ του Λάμπρου

7 . ΠΟΤΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ανδρέα

 

Κίνημα Αλλαγής (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα – Κίνημα Δημοκρατών

Σοσιαλιστών – Ανανεωτική Αριστερά – Προοδευτικό Κέντρο – “ΕΔΕΜ” – Κινήσεις

Πολιτών)

1 . ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του Θεοδώρου

2 . ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Σταματίου

3 . ΑΡΚΑΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ (ΡΟΥΛΑ) του Ευτυχίου

4 . ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ – ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΚΑΤΙΝΑ) του Αναστασίου

5 . ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ηλία

6 . ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Ιωάννη

7 . ΠΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ηλία

8 . ΧΡΥΣΟΦΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Ιακώβου

 

 

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

1 . ΔΙΓΕΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΣΕΜΙΝΑ) του Αναστασίου

2 . ΚΑΡΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη

3 . ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ιωσήφ

4 . ΜΑΡΟΥΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Νικολάου

5 . ΜΟΦΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Σταύρου

6 . ΞΕΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου

7 . ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ του Αντωνίου

8 . ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του Γεωργίου

 

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

1 . ΒΕΡΥΚΑΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΕΛΙΝΑ) του Γεωργίου

2 . ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Μιχαήλ

3 . ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ του Παναγιώτη

4 . ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη

5 . ΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευγενίου

6 . ΤΡΑΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Δημητρίου

7 . ΨΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) του Φωτίου

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)

1 . ΤΣΟΛΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα

 

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την

ΑΝΑΤΡΟΠΗ – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής

Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας

1 . ΑΛΦΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ευτυχίου

2 . ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Βασιλείου

3 . ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ (ΦΥΛΛΙΑ) του Γεωργίου

4 . ΔΙΑΒΟΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Στυλιανού

5 . ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Κωνσταντίνου

6 . ΜΠΕΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Σπύρου Νεκταρίου

7 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ του Γεωργίου

8 . ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του Γεωργίου

 

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

1 . ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Θεοδώρου

2 . ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Δημοσθένη

3 . ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νικολάου

4 . ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ του Χρύσανθου

5 . ΤΣΙΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σταύρου

6 . ΤΣΟΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου

 

 

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ – ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ

1 . ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του Χρήστου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

1 . ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου

2 . ΚΙΣΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου

3 . ΜΟΣΧΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παράσχου

4 . ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του Ισιδώρου

5 . ΣΚΥΛΙΤΣΗ ΑΝΝΑ του Γεωργίου

6 . ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του Μιχαήλ

7 . ΨΩΜΑΤΑΚΗ ΝΙΚΗ του Θεοδώρου

8 . ΨΩΜΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Παναγιώτη

 

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό)

1 . ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Χρήστου

2 . ΜΠΕΛΕΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ – ΧΡΥΣΑΦΩ του Γεωργίου

3 . ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Προδρόμου

 

ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ – ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

1 . ΝΙΚΗΤΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ του Δημητρίου

2 . ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ του Σταύρου

 

Ε.ΠΑ.Μ – Α.Κ.Κ.ΕΛ συνασπισμός κομμάτων στον οποίο συμμετέχουν τα

πολιτικά κόμματα: ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) και ΑΓΡΟΤΙΚΟ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Κ.Κ.ΕΛ)

1 . ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΞΕΝΙΑ) του Ιωάννου

2 . ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του Παύλου

3 . ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου

4 . ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Μιχαήλ

5 . ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χαράλαμπου

6 . ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου

 

 

ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

1 . ΑΜΙΡΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Εμμανουήλ

2 . ΚΑΛΛΙΜΑΓΕΙΡΟΥ u917 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Αναστασίου

3 . ΚΑΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του Βασιλείου

4 . ΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ (ΑΚΗΣ) του Γεωργίου

5 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Ευστρατίου

6 . ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου

 

ΜέΡΑ25

1 . ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΟΛΑ) του Νικολάου

2 . ΚΑΝΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θεοδώρου

3 . ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευσταθίου

4 . ΠΑΡΤΑΚΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ιωάννη

5 . ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΑΝΑΗ του Φαίδωνα

6 . ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεοδώρου

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ – ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ

1 . ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του Γεωργίου

 

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

1 . ΜΠΙΜΠΙΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Κωνσταντίνου

 

   

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΗΣ

 

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

1 . ΒΛΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Δημητρίου

2 . ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ του Βασιλείου

3 . ΜΠΕΚΑ ΕΛΠΙΔΑ του Δημητρίου

4 . ΤΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευαγγέλου

5 . ΤΣΙΡΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου

 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ)

1 . ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Χαριλάου

2 . ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) του Κωνσταντίνου

3 . ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Μιχαήλ

4 . ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) του Ευαγγέλου

5 . ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημοσθένη

 

 

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

1 . ΚΟΣΜΑΣ ΘΩΜΑΣ του Νικολάου

2 . ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του Λεωνίδα

3 . ΤΖΑΛΛΑ ΕΛΕΝΗ του Βασιλείου

 

Κίνημα Αλλαγής (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα – Κίνημα Δημοκρατών

Σοσιαλιστών – Ανανεωτική Αριστερά – Προοδευτικό Κέντρο – “ΕΔΕΜ” – Κινήσεις

Πολιτών)

1 . ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του Ανδρέα

2 . ΑΛΕΞΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του Κωνσταντίνου

3 . ΓΚΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ναπολέοντα

4 . ΜΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Περικλή

5 . ΦΩΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του Γεωργίου

 

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

1 . ΑΛΙΦΤΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου

2 . ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Βασιλείου

3 . ΖΟΡΜΠΑ-ΖΙΩΒΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ (ΡΙΤΑ) του Κωνσταντίνου

4 . ΠΑΝΟΔΗΜΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του Κωνσταντίνου

5 . ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου

 

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

1 . ΑΝΝΙΣΑ ΜΑΡΙΑ του Ευαγγέλου

2 . ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Χαριλάου

3 . ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Στεφάνου

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.)

1 . ΜΠΡΕΝΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Αποστόλου

 

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την

ΑΝΑΤΡΟΠΗ – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής

Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας

1 . ΒΡΑΤΣΙΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου

2 . ΔΑΡΓΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του Χαρίδημου

3 . ΛΑΚΚΑ ΛΑΥΡΙΑ-ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου

 

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

1 . ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Γεωργίου

2 . ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Κωνσταντίνου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

1 . ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γρηγορίου

2 . ΜΟΣΧΟΥ ΦΛΩΡΑ του Βασιλείου

3 . ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του Παναγιώτη

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό)

1 . ΚΡΑΨΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη

2 . ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Νικολάου

3 . ΤΣΩΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του Χρήστου

 

ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ – ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

1 . ΚΡΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παναγιώτη

 

Ε.ΠΑ.Μ – Α.Κ.Κ.ΕΛ συνασπισμός κομμάτων στον οποίο συμμετέχουν τα

πολιτικά κόμματα: ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) και ΑΓΡΟΤΙΚΟ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Κ.Κ.ΕΛ)

1 . ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ του Αριστείδη

 

ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

1 . ΠΕΣΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Δημητρίου

2 . ΠΙΣΤΙΩΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Δημητρίου

3 . ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (ΟΛΙΑ) του Γεωργίου

 

ΜέΡΑ25

1 . ΓΚΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αλεξάνδρου

2 . ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Σεραφείμ

3 . ΤΣΑΜΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Αναστασίου

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ – ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ

1 . ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου

2 . ΣΤΑΜΕΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Σπυρίδωνος

3 . ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του Νικολάου

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

1 . ΚΑΣΕΛΙΜΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ του Ολυμπίου

Β. Οι κατωτέρω συνδυασμοί ανεξαρτήτων:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Γ. Οι κατωτέρω μεμονωμένοι υποψήφιοι:

 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

1 . ΓΡΙΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Λεωνίδα

 

Δ. Οι κατωτέρω συνδυασμοί υποψηφίων της Επικρατείας:

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

1 . ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΗΣ) του Νικολάου

2 . ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ του Θεμιστοκλή

3 . ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του Βασιλείου

4 . ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Γερασίμου

5 . ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αναστασίου

6 . ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝ – ΠΑΝ) του Δημητρίου

7 . ΜΟΣΚΩΦ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Ηρακλή

8 . ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) του Κωνσταντίνου

9 . ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του Δημητρίου

10 . ΚΑΛΔΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) του Απόστολου

11 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του Κωνσταντίνου

12 . ΓΑΛΑΝΑΚΗ – ΚΟΥΒΕΛΑ ΡΕΑ του Εμμανουήλ

 

 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ)

1 . ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΄Οθωνος

2 . ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΟΡΗ (ΜΑΡΙΕΤΤΑ) του Παναγιώτη

3 . ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου

4 . ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του Δημητρίου

5 . ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δημητρίου

6 . ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Στεφάνου

7 . ΓΚΑΓΚΑ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΜΙΝΑ) του Χρήστου

8 . ΜΠΟΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Ευαγγέλου

9 . ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του Δημητρίου

10 . ΛΟΪΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του Αναστασίου

11 . ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του Δημητρίου

12 . ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου

 

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

1 . ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του

Ροβέρτου – Τιμόθεου – Χριστόφορου

2 . ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου

3 . ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αντύπα

4 . ΧΡΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ του Νικολάου

5 . ΜΠΟΥΤΣΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Κωνσταντίνου

6 . ΚΡΥΣΤΑΛΙΔΟΥ ΚΟΚΟΝΙΩ του Αποστόλου

7 . ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Αντωνίου

8 . ΚΑΛΛΙΑΜΠΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αθανασίου

9 . ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – ΕΥΡΥΔΙΚΗ του Μαυρουδή

10 . ΑΝΔΡΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΒΕΤΑ) του Ιωάννη

11 . ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Βασιλείου

12 . ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Στυλιανού

 

 

Κίνημα Αλλαγής (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα – Κίνημα Δημοκρατών

Σοσιαλιστών – Ανανεωτική Αριστερά – Προοδευτικό Κέντρο – “ΕΔΕΜ” – Κινήσεις

Πολιτών)

1 . ΚΑΜΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου

2 . ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Λουκά

3 . ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Δημητρίου

4 . ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου

5 . ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΗ του Ανέστη

6 . ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του Γεωργίου

7 . ΓΛΥΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Στυλιανού

8 . ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του Γεωργίου

9 . ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΕΦΗ) του Κωνσταντίνου

10 . ΚΑΛΛΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Περικλή

11 . ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Μαρίνου

12 . ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ανέστη

 

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

1 . ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Νικολάου

2 . ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του Σπυρίδωνα

3 . ΡΟΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου

4 . ΡΙΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΕΡΗ) του Ιωάννη

5 . ΠΟΜΑΣΚΙ ΓΚΕΟΡΓΚΙ του Νίνο

6 . ΤΑΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Τάσσου

7 . ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σωτηρίου

8 . ΔΑΓΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) του Αθανασίου

9 . ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου

10 . ΡΕΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Χρήστου

11 . ΡΑΖΟΥ ΛΟΥΙΖΑ του Σπυρογιάννη

12 . ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Στέργιου

 

ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

1 . ΚΑΤΣΙΦΑ ΕΡΜΙΟΝΗ του Ιωάννη

2 . ΑΚΡΙΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου

3 . ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη

4 . ΑΛΜΠΑΚΡΙ ΑΝΟΥΑΡ του Μουζαφάρ

5 . ΛΑΣΠΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Αποστόλου

6 . ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Αθανασίου

7 . ΑΝΝΙΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ του Σπυρίδωνος

8 . ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑ του Αθανασίου

9 . ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΘΩΜΑΪΔΑ του Χρήστου

10 . ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ιωάννη

 

 

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την

ΑΝΑΤΡΟΠΗ – Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής, κομμουνιστικής

Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας

1 . ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Δημητρίου

2 . ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Χρήστου

3 . ΓΑΝΙΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Κωνσταντίνου

4 . ΓΚΑΡΓΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του Χρίστου

5 . ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΡΑ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) του Νικολάου

6 . ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ευτυχίου

7 . ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αλεξάνδρου

8 . ΜΠΑΛΙ ΜΝΤ ΤΖΑΚΙΡ ΧΟΣΣΑΪΝ του Λουτφάρ Ραχμάν

9 . ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αλεξάνδρου

10 . ΣΤΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΕΡΣΗ του Σπυρίδωνος

11 . ΧΑΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Φωτίου

12 . ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του Γεωργίου

 

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

1 . ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ του Παναγιώτη

2 . ΜΠΑΜΠΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Θεοδώρου

3 . ΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη

4 . ΜΟΜΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αντωνίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

1 . ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Διονυσίου

2 . ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Ιωάννη

3 . ΒΡΟΥΣΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου

4 . ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου

5 . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΗΣΑΪΑΣ του Ιωάννη

6 . ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΡΑΛΙΑ του Χρήστου

7 . ΠΕΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Χρήστου

8 . ΠΛΕΥΡΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ιωάννη

9 . ΤΖΙΤΖΙΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Μάριου

10 . ΜΠΑΝΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Κωνσταντίνου

11 . ΜΠΟΛΑΡΗ ΠΑΓΩΝΑ του Παναγιώτη

12 . ΠΑΠΑΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Λαζάρου

Ε.ΠΑ.Μ – Α.Κ.Κ.ΕΛ συνασπισμός κομμάτων στον οποίο συμμετέχουν τα

πολιτικά κόμματα: ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) και ΑΓΡΟΤΙΚΟ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Κ.Κ.ΕΛ)

1 . ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Σπυρίδωνος

2 . ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Φανουρίου

3 . ΣΤΑΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Παναγιώτη

4 . ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Πέτρου

5 . ΛΙΑΡΟΥΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ του Αντωνίου

 

ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

1 . ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ (ΜΑΝΙΑ) του Θεόδωρου

2 . ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) του Βασιλείου

3 . ΜΠΟΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του Βασιλείου

4 . ΗΣΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ του Νικολάου

5 . ΣΠΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Κωνσταντίνου

6 . ΤΑΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Χρήστου

7 . ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του Παναγιώτη

8 . ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ του Έκτορα

9 . ΚΑΙΚΑ ΜΑΡΙΑ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΜΑΡΤΙΝΑ) του Γεωργίου

10 . ΤΟΛΙΟΣ ΑΡΗΣ του Ιωάννη

11 . ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του Νικολάου

12 . ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου

 

ΜέΡΑ25

1 . ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΕΠΗ) του Στυλιανού

2 . ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Κοσμά

3 . ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΝΕΝΑ) του Νικολάου

4 . ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου

5 . ΑΛΕΞΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Νικολάου

6 . ΜΙΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του Νικολάου

7 . ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ του Κωνσταντίνου

8 . ΜΠΙΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Ανδρέα

9 . ΒΕΛΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Αθανασίου

10 . ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη

11 . ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΛΙΛΑ) του Διονυσίου

12 . ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΨΑΡΑΝΤΩΝΗΣ) του Γεωργίου

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ – ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ

1 . ΑΠΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Εμμανουήλ

2 . ΤΣΑΚΙΡΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ του Στέργου

3 . ΜΠΕΖΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Βενιζέλου – Ελευθερίου

 

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

1 . ΚΑΖΑΜΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Στεφάνου

2 . ΔΟΓΑΝΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ του Ιωάννη

3 . ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου

4 . ΠΑΤΣΙΑΝΤΑ ΕΥΓΕΝΙΑ – ΕΛΕΝΗ (ΕΝΗ) του Μαργαρίτη

5 . ΡΟΓΚΑΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Αδέλκη

6 . ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) του Νικολάου

 

Ο αριθμός των Βουλευτικών εδρών της Εκλογικής Περιφέρειας Αρκαδίας για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές ορίστηκε σε (3) με το άρθρο 1 του π.δ. 117/2018 (Α΄225).            

                                                                        

                                                                                                           Ο  Δήμαρχος Μεγαλόπολης

 

                                                                                                                       Διονύσιος Παπαδόπουλος                                   

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο