Ημερίδα για το ΕΣΠΑ στις 10-04-2016

Ο Δήμος Μεγαλόπολης διοργανώνει ενημερωτική Ημερίδα με θέματα:

1. ΕΣΠΑ από τη θεωρία στην πράξη

2. Αγροτικές Ευκαιρίες

Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση των πολιτών για αγροτικές ευκαιρίες δράσεων που επίκεινται καθώς και η παρουσίαση πρακτικών θεμάτων (τεχνικές συμπλήρωσης επιχειρηματικού σχεδίου) για τις τέσσερις νέες δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020», και έχουν ήδη παρουσιασθεί από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Το συνολικό ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στα 370 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα κατανεμηθούν σε δύο κύκλους.

Αναλυτικότερα τα τέσσερα προγράμματα είναι τα εξής:

1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

2. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

3. Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

4. Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Αντίστοιχα οι δικαιούχοι των προγραμμάτων θα είναι:

1. Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (γιατροί, δικηγόροι, λογιστές, μηχανικοί, οδοντίατροι, γραφίστες, ψυχολόγοι κτλ) επιδοτούνται με ποσό έως 50.000 ευρώ, 100% χρηματοδότηση

2. Άνεργοι επιδοτούνται με ποσό από 15.000 ευρώ έως και 60.000 ευρώ, 100% χρηματοδότηση

3. Υφιστάμενες Επιχειρήσεις επιδοτούνται με ποσό από 15.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ, έως 50% χρηματοδότηση

4. Υφιστάμενες Τουριστικές Επιχειρήσεις επιδοτούνται με ποσό από 15.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ, έως 50% χρηματοδότηση

Αγροτικές ευκαιρίες:

• ΕΣΠΑ

• LEADER

• Αναπτυξιακός Νόμος

• Πρόγραμμα επιχειρηματικής Εκκίνησης

• Επιδοτήσεις για επιστροφή στην ύπαιθρο έως και 40.000 ευρώ σε 16.000 αγρότες

• Νέος Αγρότης

• Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

• Ακίνητα του Υπουργείου σε νέους γεωργούς

• ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

• Πιλοτικά κτηνοτροφικά πάρκα

• Βιολογική καλλιέργεια

Περισσότερες διευκρινίσεις και λεπτομέρειες θα παρουσιαστούν την Κυριακή 10 Απριλίου και ώρα 5:30 στην αίθουσα του Πνευματικού κέντρου του Δήμου Μεγαλόπολης «Πολύβιος».

Επίσης στην ιστοσελίδα http://www.economein.gr/
Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο