Ενημέρωση για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4257/2014 που αφορά ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Μεγαλόπολης με την υπ΄ αριθ. 276/2014 απόφασή του, θέτει σε εφαρμογή τις διατάξεις του Ν.4257/2014 που αφορούν ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, οι οποίες ανάλογα με την περίπτωση προβλέπουν : Καταβολή σε μηνιαίες δόσεις (έως 24) με ελάχιστο ποσό δόσης τα 100,00€ ή 150,00€ ανάλογα με τον χρόνο βεβαίωσης της οφειλής, την απαλλαγή από πρόστιμα και την απαλλαγή του 100% των προσαυξήσεων για εφάπαξ καταβολή της οφειλής ή του 80% για τμηματική καταβολή. Αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές από : τέλη ύδρευσης – αποχέτευσης, τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων, το τέλος των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κλπ, τέλη από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., κ.α. Η ρύθμιση γίνεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται στον οικείο Δήμο έως 14/8/2014. Η ρύθμιση απόλλυται, εάν ο οφειλέτης : – δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς, – καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, – δεν υποβάλλει στο Δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού, – δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά, – έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. Ο Ταμίας Καρύγιαννης Κωνσταντίνος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο