Δήμος Μεγαλόπολης: Και Ηλεκτρονικά η υποβολή και παραλαβή αιτήσεων Δημόσιας Διοίκησης

Δήμος Μεγαλόπολης: Και Ηλεκτρονικά η υποβολή και παραλαβή αιτήσεων Δημόσιας Διοίκησης.

 

Ο Δήμος Μεγαλόπολης, στα πλαίσια της καλύτερης εξυπηρέτησης των δημοτών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας, ενημερώνει τους πολίτες ότι, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους με τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, λειτουργεί η Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη ΕΡΜΗΣ στο διαδικτυακό κόμβο www.ermis.gov.gr. Για την είσοδο στην Πύλη ΕΡΜΗΣ απαιτείται η πιστοποίηση κάθε χρήστη με την εισαγωγή των προσωπικών κωδικών TAXISNET.  

 

Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες που παρέχονται από την Πύλη ΕΡΜΗΣ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

 

Κατηγορία 01: (http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/elServices?p_type=1)

Ο πολίτης μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγηση δημοσίου εγγράφου από Υπηρεσίες Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, παραλαμβάνοντας το αιτούμενο έγγραφο είτε στην ηλεκτρονική θυρίδα του είτε από το Κ.Ε.Π. που έχει δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής του.

 

Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται μεταξύ άλλων:

 

–          Η χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας

–          Η χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης

–          Η χορήγησης αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου

–          Η χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου

 

Κατηγορία 02: (http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/elServices?p_type=2)

Ο πολίτης μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση για τη χορήγηση δημοσίου εγγράφου από Υπηρεσίες Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, παραλαμβάνοντας άμεσα το αιτούμενο έγγραφο στην ηλεκτρονική θυρίδα.

 

Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται μεταξύ άλλων:

 

–          Η χορήγηση βεβαίωσης γέννησης (Εθνικό Δημοτολόγιο)

–          Η χορήγηση βεβαίωσης ιθαγένειας (Εθνικό Δημοτολόγιο)

–          Η χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης (Εθνικό Δημοτολόγιο)

–          Η χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου (Ειδικό Ληξιαρχείο)

–          Η χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης (Ειδικό Ληξιαρχείο)

–          Η χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου (Ειδικό Ληξιαρχείο)

–          Η χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης για ΟΓΑ (Εθνικό Δημοτολόγιο).

 

Οπωσδήποτε, εξακολουθεί να παρέχεται εξυπηρέτηση στους πολίτες, ιδιαίτερα σε όσους δεν δύνανται να κάνουν χρήση των παραπάνω ηλεκτρονικών υπηρεσιών, από τις αρμόδιες υπηρεσίες ΚΕΠ και Δημοτολογίου του Δήμου μας.

 

Βεβαίως, για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες πρέπει πρώτα να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το Κ.Ε.Π. και το τμήμα Δημοτολογίου του Δήμου μας για οποιαδήποτε πληροφόρηση.

 

Μπορούν να υποβάλλουν τηλεφωνικά ή μέσω e-mail τα αιτήματά τους για τη χορήγηση δημόσιων εγγράφων (βεβαιώσεων / πιστοποιητικών), στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας, και να τα παραλαμβάνουν αποκλειστικά οι ίδιοι από τα ΚΕΠ, κατόπιν τηλεφωνικής ειδοποίησης, με την επίδειξη της ταυτότητάς τους ή ταχυδρομικώς.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

 

Α) ΚΕΠ Μεγαλόπολης:

 τηλ.: 2791360282-2791360283,

fax: 2791360281,

email: d.megalopolis@kep.gov.gr

 

Β) Δημοτολόγιο Δήμου Μεγαλόπολης:

τηλ.: 2791360224,

fax: 2791360213,

email: dimgio@megalopoli.gr  

 

 

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Δημήτριος Σιέμπος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο