Δήλωση ζημιών λόγω χαλαζόπτωσης στον Δήμο μέχρι 26-05-2015

Στις 11 Μαΐου 2015

έγινε στον ΕΛΓΑ αναγγελία ζημιάς με ζημιογόνο αίτιο

χαλαζόπτωση και ανεμοθύελλα

 Οι καλλιέργειες που καλύπτονται ασφαλιστικά αυτή την εποχή από το ΕΛΓΑ είναι κυρίως αμπέλια, καρυδιές, ετήσιες καλλιέργειες κ.α..

Οι παραγωγοί που έχουν πληγεί καλούνται να καταθέσουν δήλωση ζημιάς στο Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήμου Μεγαλόπολης μέχρι 26/05/2015.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ δικαιολογητικά:

1. Αριθμός φορολογικού Μητρώου

2. Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας

3. Αριθμός λογαριασμού βιβλιαρίου Τραπέζης

Τηλέφωνα ανταποκριτών ΕΛΓΑ Δήμου: 27913 60230-1

Πληροφορίες: Δούβαλης Παναγιώτης –  Λέφα Δήμητρα

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο