ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ”

Ο Δήμος Μεγαλόπολης – προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ’’, προϋπολογισμού μελέτης (45.488,12)€.

Παρακάτω μπορείτε να αναζητήσετε συνημμένα αρχεία σχετικά με τον διαγωνισμό:

– ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ

– ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΕΡΓΟΥ

– ΜΕΛΕΤΗ – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

– ΤΕΥΔ (pdf)

– ΤΕΥΔ (doc)

– ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Διακήρυξη διαγωνισμού προμήθειας
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
TEYD_3.pdf
ΤΕΥΔ (doc)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΔΙΑΚΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο