Αποφάσεις τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, 12/07/2021
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 35-6162.009 με τίτλο «Καθαρισμός εκτός και εκατέρωθεν των οριογραμμών δημοτικών οδών Δ.Ε. Μεγαλόπολης». (6ΗΕΨΩΛ8-ΓΜΤ)
 2. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 35-6162.010 με τίτλο «Καθαρισμός εκτός και εκατέρωθεν των οριογραμμών δημοτικών οδών Δ.Ε. Φαλαισίας». (ΩΣΡΝΩΛ8-7ΩΔ)
 3. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 35-6162.011 με τίτλο «Καθαρισμός εκτός και εκατέρωθεν των οριογραμμών δημοτικών οδών Δ.Ε. Γόρτυνος».(Ω115ΩΛ8-ΣΛ7)
 4. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 20-7325.010 με τίτλο «Ηλεκτροδότηση κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης Τ.Κ. Πετρίνας της Δ.Ε. Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης».(ΨΠΦΖΩΛ8-ΣΣΤ)
 5. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέων Κ.Α.Ε. για την πραγματοποίηση κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων έτος 2021. (6ΓΦΕΩΛ8-99Γ)
 6. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση Κ.Α.Ε. 70-6054.001 για κάλυψη καταβολής εργοδοτικών εισφορών. (Ψ74ΖΩΛ8-2Φ1)
 7. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 15-6661.001 με τίτλο «Προμήθεια & τοποθέτηση δομικών υλικών & ειδών υγιεινής σε σχολικές δομές του Δήμου Μεγαλόπολης (1ο & 3ο Δημοτικό)». (ΨΡΙΕΩΛ8-ΡΤΣ)
 8. Αναμόρφωση του Πίνακα Στοχοθεσίας των Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2021. (6ΗΟ0ΩΛ8-ΤΣ2)
 9. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για τη παροχή νομικής Συμβουλευτικής Αρωγής για το Πρόγραμμα Απολιγνιτοποίησης. (Ψ23ΒΩΛ8-Τ0Δ)
 10. Χρηματική επιχορήγηση Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων για το έτος 2021.  (6ΔΩΣΩΛ8-Λ2Π)
 11. Χρήση ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος από τον Δήμο Μεγαλόπολης. (ΨΜΝΝΩΛ8-Γ3Χ)
 12. Έγκριση παραχώρησης της χρήσης κοινόχρηστου χώρου της κεντρικής πλατείας στην Κοινότητα Βουτσαρά στον Πολιτιστικό & Εξωραϊστικό Σύλλογο Βουτσαρά για την πραγματοποίηση πανηγυρικής εκδήλωσης στις 15/8/2021. (6ΖΧΦΩΛ8-ΒΘ4)
 13. Έγκριση κοπής ενός δένδρου (ευκαλύπτου) στην τοποθεσία ¨ΒΡΥΣΗ¨ εντός οικισμού της Κοινότητας Γραικού της Δ.Ε. Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης, κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄). (ΩΑΨ2ΩΛ8-718)
Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο