Αποφάσεις έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, 5/08/2021
  1. Περί παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστου χώρου της κεντρικής πλατείας Κοινότητας Παραδεισίων, στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Παραδεισίων, για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, την 14η και 16 η Αυγούστου 2021. (691ΟΩΛ8-Ν5Κ)
  2. Περί παραχώρησης χρήσης τμήματος κοινοχρήστου χώρου της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου της Κοινότητας Μεγαλόπολης, στο Σύλλογο Γυναικών Μεγαλόπολης ΄΄ΚΑΛΛΙΣΤΩ΄΄, για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης ¨Παιδική Παράσταση Καραγκιόζη¨, την 9η Αυγούστου 2021. (9ΗΓ2ΩΛ8-5ΚΔ)
  3. Κατανομή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως έκτη τακτική επιχορήγηση έτους 2021 (ΣΤ΄ Κατανομή) προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών. (9ΨΒΕΩΛ8-ΙΦΚ)
  4. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση του υφιστάμενου Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ: 1211.006/«Επιχορήγηση για την κάλυψη μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Ι.Δ.Ο.Χ.» και την ενίσχυση των υφιστάμενων α) Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 70-6041.001/ «Τακτικές αποδοχές προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Ι.Δ.Ο.Χ.» & β) Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 70-6054.001/ «Εργοδοτικές εισφορές (ΙΚΑ) προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Ι.Δ.Ο.Χ.»). (91Χ6ΩΛ8-66Τ)
  5. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. 60-7326.001 με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Μεγαλόπολης (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: 27.280,00€, ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε.: 9.920,00€). (ΨΦΓΧΩΛ8-ΨΜΛ)
  6. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 25-7135.007 με τίτλο «Προμήθεια χλωριωτή για τη δεξαμενή υδροδότησης της Τ.Κ. Ποταμιάς». (66ΓΣΩΛ8-44Π)
  7. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 00-8261.001 με τίτλο «Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών» για την οικονομική & λογιστική τακτοποίηση συμψηφισμού χρηματικών απαιτήσεων της Δ/νσης Λ.Κ.Μ. της ΔΕΗ Α.Ε. σε εφαρμογή των αριθμ. 424/2016 & 84/2021 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.(9069ΩΛ8-490)
  8. Περί παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου προαυλίου χώρου πρώην Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Κοτυλίου, στο Σύλλογο των Απανταχού Κοτυλίων Αρκαδίας, για την πραγματοποίηση εκδήλωσης αφιερωμένης στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση 1821, την 13η Αυγούστου 2021. (6ΡΛ3ΩΛ8-ΑΨΣ)
Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο