Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός του έργου: ““Επέκταση – αντικατάσταση κεντρικών αγωγών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Γόρτυνος’’

Ο Δήμος Μεγαλόπολης – προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: “Επέκταση – αντικατάσταση κεντρικών αγωγών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Γόρτυνος’’, προϋπολογισμού μελέτης (29.500,00)€.

Παρακάτω μπορείτε να αναζητήσετε συνημμένα αρχεία σχετικά με τον διαγωνισμό:

– ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ

– ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

– ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

– ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

– ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

– Σ.Α.Υ.

– Φ.Α.Υ.

– Γ.Σ.Υ.

– Ε.Σ.Υ.

– Τ.Σ.Υ.

– ΤΕΥΔ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Γ.Σ.Υ.
Ε.Σ.Υ.
Σ.Α.Υ.
Τ.Σ.Υ.
Φ.Α.Υ.
Τ.Ε.Υ.Δ.

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο