Ανακοίνωση Τηλεθέρμανσης Α.Ε. σχετικά με διαρροές αφαλατωμένου νερού

 

 

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ  ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ       ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ   11/2/2021

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

Ταχ. Δ/νση:  Παπαναστασίου 30

T.Κ.: 22200- Μεγαλόπολη

Τηλ.:2791025400

FAX.:2791025450

Τηλ. Εγκ/σεων : 2791025537

email: dimepi@otenet.gr

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το δίκτυο Τηλεθέρμανσης Μεγαλόπολης, από την έναρξη της λειτουργίας του έως και σήμερα, παρουσιάζει διαρροές αφαλατωμένου νερού, γεγονός που απαιτεί τη συμπλήρωση των απωλειών, την οποία καλύπτει η ΔΕΗ Α.Ε./ Λιγνιτική Μεγαλόπολης ΑΕ.

Οι ημερήσιες απώλειες που διαπιστώθηκαν κατά την προηγούμενη χρονιά, εκτιμώνται σε 15,00 κ.μ. περίπου. Σε βλάβη που αποκαταστάθηκε το 2020 στην οδό Νικηταρά, η απώλεια περιορίστηκε στα 5,00 κ.μ. ημερησίως περίπου.

Με την έναρξη λειτουργίας για την παρούσα χειμερινή περίοδο παρατηρήθηκε ημερήσια απώλεια αφαλατωμένου νερού στο δίκτυο, της τάξης των 10,00-12,00 κ.μ. ημερησίως.

Ξεκινήσαμε έλεγχο για διαρροές του δικτύου  από το προσωπικό  της Επιχείρησης, και στην οδό Αγίου Αθανασίου εντοπίστηκε και αποκαταστάθηκε  στις 7/2/2021 διαρροή, με εκτιμώμενη περιστολή αφαλατωμένου της τάξεως των 8,00 κ.μ. περίπου.

Ενώ αναμενόταν να περιοριστεί η ποσότητα συμπλήρωσης του δικτύου με αφαλατωμένο νερό, διαπιστώσαμε ότι παρότι άμεσα συμπληρώθηκε με 75,00 κ.μ., αυτή η πρόσθετη ποσότητα απωλέσθηκε σε λιγότερο από δύο ημέρες.

Το προσωπικό της Επιχείρησης προβαίνει σε εκτεταμένους ελέγχους για εντοπισμό διαρροών του δικτύου και στην προσπάθεια αυτή θέλει αρωγούς τους καταναλωτές της Τηλεθέρμανσης.

Προς τούτο, παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες να ελέγξουν για τυχόν διαρροές στις εγκαταστάσεις (σωληνώσεις, εναλλάκτες κοκ) που βρίσκονται στα ακίνητά τους, παράλληλα με τον αντίστοιχο έλεγχο που θα κάνουν συνεργεία της Επιχείρησης, και σε περίπτωση εντοπισμού διαρροών, να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 2791025400 και 2791025537.

 ΕΚ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΕ ΟΤΑ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο