Ανακοίνωση για την λειτουργία της Τηλεθέρμανσης

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                         ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ:25/01/2022
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ                                          Αριθ. Πρωτ.: 6
Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου 30
Τ.Κ.: 22200 – Μεγαλόπολη
Τηλ.: 2791025400
FAX.: 2791025450
Τηλ. Εγκ/σεων: 2791025537
e–mail: dimepi@otenet.gr

Σήμερα το πρωί (9:00) τέθηκε ξαφνικά εκτός λειτουργίας ο λέβητας υγραερίου (LPG) χωρίς να παρουσιάσει καμία ένδειξη βλάβης. Έγιναν οι απαιτούμενες ενέργειες από τους συνεργάτες της ΤΗΜΕ ΑΕ ΟΤΑ να επανατεθεί σε λειτουργία ο λέβητας, αλλά απέβησαν άκαρπες.
Παράλληλα, άρχισε η προετοιμασία εκκίνησης των δύο (2) λεβήτων πετρελαίου, οι οποίοι τέθηκαν σε λειτουργία στις 9:40 έως στις 12:00. Στο διάστημα αυτό, είναι φυσικό η παρεχόμενη ενέργεια προς τους καταναλωτές να μην καλύπτει τις θερμικές τους ανάγκες.
Σε επικοινωνία με τεχνικό του αναδόχου του λέβητα, ο οποίος μας υπέδειξε να έλθουμε σε επικοινωνία με τεχνικό του προμηθευτή του καυστήρα (Baltur), με τις οδηγίες του οποίου, εντοπίσαμε τη βλάβη και με την βοήθεια των τεχνικών της ΔΕΗ Α.Ε – τους οποίους και ευχαριστούμε – προβήκαμε σε επισκευή αυτής.
Όπως γνωρίζετε, το ωράριο λειτουργίας της τηλεθέρμανσης διαμορφώνεται ανάλογα των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή μας.
Το δύσκολο διάστημα που διανύουμε το ωράριο διαμορφώθηκε:
Πρωί: 6:00-13:00 για τις μέρες που λειτουργούν τα σχολεία
Μεσημέρι: 14:30-17:00
Βράδυ: 18:00-24:00
Γεγονός είναι, ότι καταναλωτές, οι οποίοι βρίσκονται συνδεδεμένοι σε απομακρυσμένα άκρα του δικτύου, σε ακραίες καιρικές συνθήκες – όπως αυτές που διανύουμε – να αντιμετωπίζουν – λόγω αυξημένης ζήτησης – καθυστέρηση στην θέρμανσή τους. Το θέμα προκύπτει καθαρά τεχνικά, από τον τρόπο ανάπτυξης του δικτύου.
Η μη λειτουργία της τηλεθέρμανσης όλο το 24ωρο οφείλετε αποκλειστικά σε τεχνικοοικονομικούς λόγους, ενδεικτικά σας αναφέρουμε:
– αυξομειούμενη κατανάλωση π.χ. σχεδόν μηδενική κατά τις νυκτερινές ώρες και με έντονες διακυμάνσεις στην διάρκεια της ημέρας.
– επάρκεια καυσίμου υγραερίου για 15 έως 16 ώρες λειτουργίας του λέβητα LPG.
– έλλειψη αυτοματισμών στην εγκατάσταση, για ρύθμιση της λειτουργίας, ανάλογα με την ζητούμενη θερμική ενέργεια από τους καταναλωτές.

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο