Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης, 12/07/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Μεγαλόπολη 8 – 07 – 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                             Αριθμ. Πρωτ.: 7469
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

         1. Tον κ. Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο Δήμαρχο Μεγαλόπολης
         2. Τους Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Μεγαλόπολης.
         3. Τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεγαλόπολης
         4. Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων (όπως πίνακας αποδεκτών) 

Σας προσκαλούμε όπως, τη 12η του μήνα Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα  και ώρα  19:30 μ.μ., προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση  η οποία θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, προκειμένου να συζητηθούν  και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 35-6162.009 με τίτλο «Καθαρισμός εκτός και εκατέρωθεν των οριογραμμών δημοτικών οδών Δ.Ε. Μεγαλόπολης».
 2. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 35-6162.010 με τίτλο «Καθαρισμός εκτός και εκατέρωθεν των οριογραμμών δημοτικών οδών Δ.Ε. Φαλαισίας».
 3. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 35-6162.011 με τίτλο «Καθαρισμός εκτός και εκατέρωθεν των οριογραμμών δημοτικών οδών Δ.Ε. Γόρτυνος».
 4. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 20-7325.010 με τίτλο «Ηλεκτροδότηση κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης Τ.Κ. Πετρίνας της Δ.Ε. Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης».
 5. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέων Κ.Α.Ε. για την πραγματοποίηση κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων έτος 2021.
 6. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την ενίσχυση Κ.Α.Ε. 70-6054.001 για κάλυψη καταβολής εργοδοτικών εισφορών.
 7. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 15-6661.001 με τίτλο «Προμήθεια & τοποθέτηση δομικών υλικών & ειδών υγιεινής σε σχολικές δομές του Δήμου Μεγαλόπολης (1ο & 3ο Δημοτικό)».
 8. Αναμόρφωση του Πίνακα Στοχοθεσίας των Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2021.
 9. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για τη παροχή νομικής Συμβουλευτικής Αρωγής για το Πρόγραμμα Απολιγνιτοποίησης.
 10. Χρηματική επιχορήγηση Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων για το έτος 2021.
 11. Χρήση ιδιαίτερου δηλωτικού σήματος από τον Δήμο Μεγαλόπολης.
 12. ΄Εγκριση παραχώρησης της χρήσης κοινόχρηστου χώρου της κεντρικής πλατείας στην Κοινότητα Βουτσαρά στον Πολιτιστικό & Εξωραϊστικό Σύλλογο Βουτσαρά για την πραγματοποίηση πανηγυρικής εκδήλωσης στις 15/8/2021.
 13. ΄Εγκριση κοπής ενός δένδρου (ευκαλύπτου) στην τοποθεσία ¨ΒΡΥΣΗ¨ εντός οικισμού της Κοινότητας Γραικού της Δ.Ε. Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης, κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/03-11-2017 τεύχος Α΄).

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom και για την είσοδό σας στην πλατφόρμα θα γνωστοποιηθεί σύνδεσμος (Link) μέσω του προσωπικού σας email.

 Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο