Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 03/08/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

       ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                   Αριθμ. Πρωτ.: 9018

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

Σας παρακαλούμε όπως την 3η του μηνός Αυγούστου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00 προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Έκτακτη Συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για ορισμό Δικηγόρου για παράστασή του ενώπιον το Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων του Ν.Δ. κατά του Δήμου Μεγαλόπολης. 

Κρίνεται κατεπείγον το ανωτέρω θέμα διότι η συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων έχει οριστεί για τις 05/08/2022.

  1. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ: 1219.004 με τίτλο: «Για πολιτιστικούς σκοπούς από ΠΕΔ Πελοποννήσου» – Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 15-6471.004 με τίτλο: «Διοργάνωση εκδήλωσης «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ» στην πόλη της Μεγαλόπολης στις 12/08/2022» – Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 15-6471.005 με τίτλο: «Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Μεγαλόπολης»).

Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση του ανωτέρω θέματος καθώς η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για τις 12/08/2022.

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

 Μεγαλόπολη 03 – 08 – 2022

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο