Ειδική τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, Τετάρτη 09/02/2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Μεγαλόπολη  04     –    02    –   2022
Αριθμ. Πρωτ.:  1261

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

          1. Tον   κ.  Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο- Δήμαρχο Μεγαλόπολης
          1.  Τους Δημοτικούς  Συμβούλους Δήμου Μεγαλόπολης.
          2.  Τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεγαλόπολης
          1. Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων

Σας προσκαλούμε όπως, την του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα  18:00 μ.μ., προσέλθετε  σε ειδική τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών), προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα:

 1. Ψήφιση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Μεγαλόπολης οικ. έτους 2022.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριακόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο