ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΡΙΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9281 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. Σας παρακαλούμε όπως την 11ην του μηνός Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00 μ. προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 1. Ψήφιση πίστωσης 190,00 EURO για την καταβολή της δαπάνης για τη συμμετοχή υπαλλήλου σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: Ιδρύματα – Κληροδοτήματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (Α.Ν. 2039/193, όπως ισχύει σήμερα) / Υποβολή και Σύνταξη προϋπολογισμού και Απολογισμού και τρόποι επωφελέστερης αξιοποίησης κινητής και ακίνητης περιουσίας. 2. Ψήφιση πίστωσης 5.571,52 EURO για την εξόφληση του 3ου λογαριασμού και πιστοποίησης εργασιών του έργου: Οδικός άξονας στα πληττόμενα Τοπικά Διαμερίσματα από διασταύρωση Ε.Ο. Μεγαλόπολης προς Μαυριά – Κυπαρίσσια – Κουρουνιού. 3. Ψήφιση πίστωσης 7.584,51 EURO για την εξόφληση του 2ου λογαριασμού και πιστοποίησης εργασιών του έργου: Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης ΤΔ Καρύταινας και κατά μήκος από βρύση Σπολάτι και κατά μήκος της δημοτικής οδού. 4. Ψήφιση πίστωσης 12.559,70 EURO για την εξόφληση της 5ης πιστοποίησης εργασιών και εντολή πληρωμής του έργου: Επεκτάσεις αποχετευτικού δικτύου εντός του ΕΡΣ Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης. 5. Ψήφιση πίστωσης 7.211,61 EURO για την εξόφληση της 1ης πιστοποίησης εργασιών και εντολή πληρωμής του έργου: Αποχέτευση Ξενώνα Τ.Κ. Βάστα. 6. Ψήφιση πίστωσης 4.228,86 EURO για την εξόφληση του 4ου λογαριασμού και πιστοποίησης εργασιών του έργου: Βελτίωση οδοποιίας – ασφαλτόστρωση από οικ. Παλαιοκάστρου προς Μυκηναϊκό Νεκροταφείο. 7. Ψήφιση πίστωσης 7.199,31 EURO για την εξόφληση του έργου: Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου δημοτικού κτιρίου. 8. Ψήφιση πίστωσης 7.118,75 EURO για την εξόφληση του έργου: Επέκταση δικτύου ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης. 9. Ψήφιση πίστωσης 6.998,39 EURO για την εξόφληση του έργου: Κατασκευή αγωγών απορροής όμβριων υδάτων αθλητικών χώρων Δ.Κ. Μεγαλόπολης (ανοικτού και κλειστού) Δήμου Μεγαλόπολης. 10. Ψήφιση πίστωσης 7.200,00 EURO για την εξόφληση του έργου: Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Αναβρυτού οικισμός Κάτω Αναβρυτού. 11. Ψήφιση πίστωσης 7.200,00 EURO για την οφειλόμενη εξόφληση του έργου: Αποκατάσταση φρεατίων Δ.Κ. Μεγαλόπολης. 12. Ψήφιση πίστωσης 7.200,00 EURO για την εξόφληση του έργου: Διευθέτηση όμβριων υδάτων Τ.Κ. Καμάρας. 13. Ψήφιση πίστωσης 7.200,00 EURO για την εξόφληση του έργου: Συντήρηση κοινοτικού οδικού δικτύου οικισμού Χρούσα Τ.Κ. Ίσαρη. 14. Ψήφιση πίστωσης 7.192,49 EURO για την οφειλόμενη εξόφληση του έργου: Χαλικοστρώσεις σε κοινοτική οδό Τ.Κ. Λυκοχίων – Ανάκληση της αριθμ. 98/2013 απόφαση οικονομικής Επιτροπής. 15. Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Νέας Εκκλησούλας. 16. Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση οδικού δικτύου ΤΚ Καρύταινας. 17. Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Καρβουνάρι Τ.Κ. Καρίταινας. 18. Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Διευθέτηση ομβρίων υδάτων και παράκαμψη αγωγού ύδρευσης Τ.Κ. Πετρίνας. 19. Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Καστανοχωρίου – Ανάκληση της αριθμ. 155/2013 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής. 20. Ψήφιση πίστωσης 2.223,84 EURO για την καταβολή της δαπάνης στον δικηγόρο κ. Παντελή Τσιλιβή. 21. Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 EURO για την καταβολή της δαπάνης έκτακτης χρηματικής επιχορήγησης στη Θεατρική Ομάδα Μεγαλόπολης. 22. Ψήφιση πίστωσης 14.760,00 EURO για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της εργασίας: Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων Διαχειριστικού έτους 2013. 23. Ψήφιση πίστωσης 24.000,00 EURO για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της εργασίας: Συντήρηση και Υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών έτους 2013. 24. Ψήφιση πίστωσης 437,28 EURO για την καταβολή της δαπάνης στην εταιρεία Forthnet για την φιλοξενία του (Megalopolis.gr ) και της υπηρεσίας webmail του Δήμου μας. 25. Ψήφιση πίστωσης 24.600,00 EURO για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της εργασίας: Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Μεγαλόπολης. 26. Ψήφιση πίστωσης 6.150,00 EURO για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της εργασίας: Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Αποκατάστασης του Ξυλόγλυπτου Τέμπλου και των Εικόνων του Βυζαντινού Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Τ.Κ. Θωκνίας. 27. Έγκριση – ψήφιση πίστωσης 15.000,00 EURO για την καταβολή της δαπάνης προμήθειας – τοποθέτησης ηλεκτροκίνητου σκίαστρου Νέου Δημαρχείου. 28. Εκτέλεση προμηθειών που απαιτούνται για τη διοργάνωση εκδήλωσης για τον εορτασμό της επετείου της μάχης της Δραμπάλας στην Τ.Κ. Ακόβου. 29. Έγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση του δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Σουλαρίου από οικία Τζώρτζη Σαρ. έως τη Γέφυρα. 30. Συζήτηση της από 17-05-2013 αίτησης της Π.Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για τη ρύθμιση της οφειλής που αφορά το ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων ετών 2007-2010. Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής. Μεγαλόπολη 07 – 06 – 2013 Ο Πρόεδρος Ο.Ε. Παναγιώτης Γ. Μπούρας

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο