ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΜΜΕ Σας προσκαλούμε όπως, την 12η του μήνα Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 1. Αποδοχή οικονομικής ενίσχυσης ποσού 3.000,00 € της Δημόσιας Επιχείρησης ΔΕΗ Α.Ε. για την τέλεση Διεθνών Αγώνων Πάλης στο Αρχαίο Στάδιο του Λυκαίου ΄Ορους Δήμου Μεγαλόπολης, στα πλαίσια της 11ης Αναβίωσης των Λυκαίων Αγώνων. 2. ΄Εγκριση απολογιστικών στοιχείων Α, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τριμήνων του Προϋπολογισμού Δήμου Μεγαλόπολης οικ. έτους 2012. 3. ΄Εγκριση απολογιστικών στοιχείων Α΄ τριμήνου του Προϋπολογισμού Δήμου Μεγαλόπολης οικ. έτους 2013. 4. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με δίμηνη απασχόληση γι την αντιμετώπιση εποχικών, πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013. 5. Τμηματική πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2013. 6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Βελτίωση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Τουρκολέκα». 7. Περί ένταξης έργων αποκατάστασης & ανασυγκρότησης των πληγεισών περιοχών από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού 2007 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) στη Σ.Α.Ε.Π. 426 της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έτος 2013. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο