ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΡΙΤΗ 28 ΜΑΙΟΥ

Σας προσκαλούμε όπως, την 28η του μήνα Μαΐου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 7.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 1. Προσφυγή κατά της αριθμ. 10/2013 απόφασης Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Μεγαλόπολης ενώπιον του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Αρκαδίας. 2. Σχετικά με τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών της «Π.Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και τη χορήγηση διευκόλυνσης». 3. Περί ένταξης του Οικισμού Τσουράκι της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Σώστη της Δημοτικής Ενότητας Είρας του Δήμου Οιχαλίας Ν. Μεσσηνίας στο Δήμο Μεγαλόπολης. 4. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου Τ.Κ. Καρύταινας». 5. Παραλαβή του 2ου σταδίου (τελικού) της εγκεκριμένης Μελέτης με τίτλο «Μελέτη Οργάνωσης Κυκλοφορίας και Στάθμευσης πόλης Μεγαλόπολης». 6. Παραλαβή της εγκεκριμένης Μελέτης με τίτλο «Αναγνωριστική Μελέτη Οδοποιίας & Αναγνωριστική Γεωλογική Μελέτη για το έργο ¨Βελτίωση προσπελασιμότητας Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας (5,8 χλμ)». 7. Υποβολή της πρότασης με τίτλο «Οργάνωση κυκλοφορίας και στάθμευσης πόλης Μεγαλόπολης» στην Πρόσκληση ένταξης και χρηματοδότησης του ΄Αξονα Προτεραιότητας «Χώροι στάθμευσης στον αστικό χώρο» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Αστική αναζωογόνηση 2010 – 2015» του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 8. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013 για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης της κατεπείγουσας εργασίας «Καθαρισμός Λιματολάσπης από δεξαμενές καθίζησης Βιολογικού Σταθμού Μεγαλόπολης». 9. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου Κάπελη στο Τ.Δ. Καστανοχωρίου». 10. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου Αγ. Ιωάννη στο Τ.Δ. ΄Ισωμα Καρυών». 11. Έγκριση δαπάνης για επέκταση του Δημοτικού φωτισμού επί της οδού Θ. Τουρλεντέ. 12. Έγκριση δαπάνης για τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην Τ.Κ. Λυκαίου, στην οικία Παύλου Κομποχόλη. 13. Διαγραφή χρεών από Βεβαιωτικούς Καταλόγους δημοτικών τελών για ακίνητο της ΔΕΗ (Πρακτορείο ΔΕΗ Μεγαλόπολης). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο