Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Μεγαλόπολης, 30/12/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                      Μεγαλόπολη 23 – 12 – 2021

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                          Αριθμ. Πρωτ.: 15547

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

      1. Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Μεγαλόπολης
      2. Tον κ. Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο  Δήμαρχο Μεγαλόπολης
      3. Τους κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου  Μεγαλόπολης
      4. Τους κ.κ.  Προέδρους των Νομικών Προσώπων του Δήμου
      5. Τον κ. Πρόεδρο του Συμβουλίου της  Κοινότητας Μεγαλόπολης
      6. Την κα Πρόεδρο του Συμβουλίου της  Κοινότητας Λεονταρίου
      7. Τους κ.κ. επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων
      8. Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων 

Σας προσκαλούμε όπως, την 30η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ., προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης), προκειμένου να συζητηθεί  το παρακάτω θέμα και να διατυπωθεί γνώμη  επ΄ αυτού, ήτοι:

 1. Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2022 του Δήμου Μεγαλόπολης (άρθρο 78 του ν. 4555/2018 παρ. 2α).

   Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom και για την είσοδό σας στην πλατφόρμα θα γνωστοποιηθεί σύνδεσμος (Link) μέσω του προσωπικού σας email.

Ο Πρόεδρος
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
Δήμου Μεγαλόπολης

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

 

 

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο