Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Τρίτη 22/6/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Μεγαλόπολη 22 – 06 – 2021
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                             Αριθμ. Πρωτ.: 6663
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

     1. Tον κ. Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο Δήμαρχο Μεγαλόπολης
     2. Τους Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Μεγαλόπολης.
     3. Τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεγαλόπολης
     4. Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων (όπως πίνακας αποδεκτών) 

Σας προσκαλούμε όπως, την 22α του μήνα Ιουνίου του έτους 2021,  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα  20:00 μ.μ., προσέλθετε  σε έκτακτη συνεδρίαση, η οποία θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, προκειμένου να συζητηθούν  και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Συζήτηση – Κατάθεση απόψεων/προτάσεων επί του διαμορφωμένου κειμένου Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) Μεγαλόπολης.
 2. Συζήτηση – Κατάθεση απόψεων/προτάσεων επί του 1ου Σχεδίου Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ) 2021 – 2027.

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom και για την είσοδό σας στην πλατφόρμα θα γνωστοποιηθεί σύνδεσμος (Link) μέσω του προσωπικού σας email.

Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση των θεμάτων σε έκτακτη συνεδρίαση για την άμεση λήψη αποφάσεων για την υποβολή προτάσεων/απόψεων στο πλαίσιο της 2ης Διαβούλευσης επί των ΕΣΔΙΜ και του ΠΔΑΜ.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

 

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο