Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου τη Παρασκευή 25-01-2019

Μεγαλόπολη 24 – 01 – 2019

Αριθμ. Πρωτ.: 1120

Σας προσκαλούμε όπως, την 25η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έργο με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημόσιου κτιρίου Καρύταινας» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΤΑΠΤοΚ3 με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων»

2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έργο με τίτλο «Υδρεύσεις Δ.Κ. Μεγαλόπολης και Τοπικών Διαμερισμάτων (Παραδείσια)» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΤΑΠΤοΚ4 με τίτλο «Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης του πόσιμου νερού»

3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έργο με τίτλο «Ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου (Το σπίτι του Κολοκοτρώνη) Τ.Κ. Ακόβου» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΤΑΠΤοΚ5 με τίτλο «Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Και Ανάδειξη Της Φυσικής Κληρονομιάς»

4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση Κοινόχρηστων χώρων λαϊκής αγοράς Δ.Κ. Μεγαλόπολης» και «Αναβάθμιση Περιβάλλοντος χώρου 4ου Δημοτικού σχολείου Μεγαλόπολης» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΤΑΠΤοΚ7 με τίτλο «Αναβάθμιση Οικιστικού Περιβάλλοντος».

Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση των θεμάτων σε έκτακτη συνεδρίαση για την άμεση προώθησή τους και τακτοποίηση τους.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Γεώργιος Μαρκολιάς

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο