Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 24-06-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

Μεγαλόπολη 23 – 06 – 2016

Αριθμ. Πρωτ.: 8570

Σας προσκαλούμε όπως, την 24η του μήνα Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 15:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Διάθεση πίστωσης – Συμμετοχή του Δήμου Μεγαλόπολης στην εκδήλωση της Τοπικής Κοινότητας Λεονταρίου, για τον εορτασμό της μνήμης των Αγίων Αποστόλων – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας της εκδήλωσης.

2. ΄Εγκριση δαπάνης χορήγησης νέας παροχής Πίλλαρ για τη σύνδεση με το Δίκτυο Διανομής Χαμηλής Τάσης στον κόμβο Μεγαλόπολης.

Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση των θεμάτων σε έκτακτη συνεδρίαση, λόγω του κατεπείγοντος, για την άμεση προώθησή τους και την οικονομική τακτοποίησή τους σε βάρος του Π/σμού του Δήμου οικ. έτους 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο