Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα 10-04-2019

Μεγαλόπολη      10  –  04  –  2019

Αριθμ. Πρωτ.: 5.000

 

Σας προσκαλούμε όπως, την 10η του μήνα Απριλίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί  απόφαση για το παρακάτω θέμα:  

 Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση» Δήμου Μεγαλόπολης – Τροποποίηση των αριθμ. 176/2017 & αριθμ. 4/2019 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση του θέματος σε έκτακτη συνεδρίαση για την άμεση προώθησή του και την τακτοποίησή του για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Ι.Δ..

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΛΙΑΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο