ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΜΑΡΑΣ

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 25η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Μεγαλόπολης (Σταθοπούλου & Π. Κεφάλα 10 – Μεγαλόπολη).

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το αρμόδιο τμήμα κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες .
Διεύθυνση: Δήμος Μεγαλόπολης Σταθοπούλου & Π. Κεφάλα 10 Τ.Κ.22200
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2791360215

Αντίγραφο της διακήρυξης μπορεί να εκτυπώσει κάθε ενδιαφερόμενος πατώντας το παρακάτω συνημμένο έγγραφο ή με αναζήτηση του εγγράφου στην εφαρμογή ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΜΝΟΩΛ8-Φ0Δ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΣ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΜΑΡΑΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο