ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΜΑΡΑΣ

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 25η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Μεγαλόπολης (Σταθοπούλου & Π. Κεφάλα 10 – Μεγαλόπολη).

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το αρμόδιο τμήμα κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες .
Διεύθυνση: Δήμος Μεγαλόπολης Σταθοπούλου & Π. Κεφάλα 10 Τ.Κ.22200
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2791360215

Αντίγραφο της διακήρυξης μπορεί να εκτυπώσει κάθε ενδιαφερόμενος πατώντας το παρακάτω συνημμένο έγγραφο ή με αναζήτηση του εγγράφου στην εφαρμογή ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΜΝΟΩΛ8-Φ0Δ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΣ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΜΑΡΑΣ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο