Ανοικτός συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: “Συντήρηση Κοιμητηρίων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Γόρτυνος”

Ο Δήμος Μεγαλόπολης – προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: “Συντήρηση Κοιμητηρίων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Γόρτυνος’’, (προϋπολογισμού μελέτης 25.500,00)€.

Παρακάτω μπορείτε να αναζητήσετε συνημμένα αρχεία σχετικά με τον διαγωνισμό:

– ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ

– ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

– ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

– ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

– ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

– ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

– Γ.Σ.Υ.

– Ε.Σ.Υ.

– Σ.Α.Υ.

– Φ.Α.Υ.

– ΤΕΥΔ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ε.Σ.Υ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Σ.Α.Υ.
Φ.Α.Υ.
ΤΕΥΔ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο