Έναρξη προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής », για τη δωρεάν φιλοξενία των παιδιών στη δομή «Παιδικός Σταθμός» του ΝΠΔΔ “Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη Δήμου Μεγαλόπολης”

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Μεγαλόπολη   21/07/2021

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                                            

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ                                          

 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

 Ενημερώνουμε τις μητέρες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής », για τη δωρεάν φιλοξενία των παιδιών τους στη δομή «Παιδικός Σταθμός »  του Ν.Π.Δ.Δ.  Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη Δήμου Μεγαλόπολης ,  ότι η καταληκτική  ημερομηνία   υποβολής των αιτήσεων είναι η 3η Αυγούστου 2021.

Η αίτηση υποβάλλεται  μόνο ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ  www.eetaa.gr   ή στο paidikoi.eetaa.gr  ( «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων » ) .

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενες/οι (μισθωτές/οι ή αυτοαπασχολούμενες/οι) και οι άνεργες/οι. Κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή, οικονομική κατάσταση (οικογ. εισόδημα φορολογικού έτους 2020) και η κατάσταση απασχόλησης.

     Για όλες τις αιτούσες απαιτείται Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου ( εκκαθαριστικό σημείωμα ) φορολογικού έτους 2020 ( εισοδήματα από 1/1/2020 έως 31/12/2020). Για τις έγγαμες και τις αιτούσες με σύμφωνο συμβίωσης απαιτείται Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου και των δύο μελών.

Όλες οι αιτούσες πρέπει να γνωρίζουν το ΑΦΜ  ( το δικό τους και του συζύγου)  , το ΑΜΚΑ ( το δικό τους , του συζύγου και των παιδιών ) και τους κωδικούς taxis ( δικούς τους και του συζύγου) .

 Χρονοδιάγραμμα

  • 19/7/2021 έως 3/8/2021  : Υποβολή αιτήσεων
  • 9/8/2021:    Ανακοίνωση  Προσωρινών Αποτελεσμάτων
  • 10  έως  12/8/2021: Ηλεκτρονική υποβολή Ενστάσεων
  • 13/8/2021 : Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων

 Το Νομικό Πρόσωπο δε θα προβεί σε προσωπική ενημέρωση προς τις αιτούσες  για τα προσωρινά και οριστικά αποτελέσματα.

    Οι αιτούσες θα μπορούν να δουν το οριστικό αποτέλεσμα της αίτησής τους στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α..  Οι ωφελούμενες- κάτοχοι αξιών τοποθέτησης (voucher) θα ενημερωθούν και μέσω sms από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.

    Για   περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια στην   υποβολή  των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Νομικού Προσώπου  (Δ/νση :Παπαναστασίου 30  ) και στα τηλ. :  2791360312 και 279136300.

  Υπενθυμίζουμε στις ενδιαφερόμενες, ότι η προσέλευσή τους στο γραφείο του Νομικού Προσώπου γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και με την λήψη όλων των απαιτούμενων προληπτικών μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19   για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

 

Ο  πρόεδρος

Κυριακόπουλος  Αντώνιος

 

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο