ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΟΤΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΟΤΑ

Δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη ΑΣΕΠ 13Κ/2021 (ΦΕΚ 66/31.12.2021 τεύχος ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. Ά και Β΄ βαθμού.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται και η πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων μόνιμου προσωπικού στο ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, που αφορούν τις εξής ειδικότητες:

– ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (μία θέση)
– ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (μία θέση)
– ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (μία θέση)
– ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (μία θέση)

Σημειώνεται ότι, λόγω απολιγνιτοποίησης, για τους υποψηφίους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Μεγαλόπολης εφαρμόζεται το κριτήριο της εντοπιότητας, και κατά συνέπεια προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων στη διεκδίκηση των παραπάνω θέσεων, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται κατά περίπτωση στην Προκήρυξη.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο www.asep.gr αρχίζει στις 20 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Εκ του Δήμου

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο