Προσκλήση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, 24/09/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                 Μεγαλόπολη  20 – 09 – 2021

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                    Αριθμ. Πρωτ.: 10588

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

1. Tον κ. Αθανάσιο ΧριστογιαννόπουλοΔήμαρχο Μεγαλόπολης
2. Τους Δημοτικούς ΣυμβούλουςΔήμου Μεγαλόπολης.
3. Τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεγαλόπολης
4. Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων(όπως πίνακας αποδεκτών)

Σας προσκαλούμε όπως, την 24η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή και ώρα 19:30 μ.μ., προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση η οποία θα γίνει δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών), προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση, για το παρακάτω θέμα:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την από 08/07/2019 Προσφυγή της Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία «ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ», ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, κατά του Δήμου Μεγαλόπολης.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο