Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την αποκατάσταση λειτουργίας βιολογικού καθαρισμού Μεγαλόπολης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την αποκατάσταση λειτουργίας βιολογικού καθαρισμού Μεγαλόπολης

Υποβλήθηκε από το Δήμο Μεγαλόπολης στις 27 Φεβρουαρίου πρόταση χρηματοδότησης του έργου Αποκατάστασης λειτουργίας βιολογικού Μεγαλόπολης. Πρόκειται  για ένα έργο προϋπολογισμού 1.520.000 €, το οποίο θα δώσει οριστική και την πλέον ενδεδειγμένη λύση σε ένα πρόβλημα πολλών ετών για την πόλη της Μεγαλόπολης.

Της υποβολής είχε προηγηθεί μια σειρά επαφών της Δημοτικής Αρχής και υπαλλήλων της Τεχνικής υπηρεσίας με συνεργάτες του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να εξασφαλιστούν και η επιλογή της σωστότερης τεχνικά και λειτουργικά λύσης, με την κατασκευή νέας δεξαμενής, όπως και η βέβαιη ένταξη και χρηματοδότηση του έργου.

Το φάκελο του έργου παρέλαβε από τον Δήμαρχο Μεγαλόπολης για λογαριασμό του Υπουργείου ο ειδικός συνεργάτης του Υπουργείου κ. Ρουσιάς Μαρίνος. Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης εξέφρασε την ικανοποίησή του προς την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του Υπουργείου για το ενδιαφέρον και την αποδοτική συνεργασία που δρομολόγησε την οριστική λύση στο χρονίζον πρόβλημα του βιολογικού καθαρισμού της Μεγαλόπολης.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας είναι στην αναμονή της τυπικής ένταξης της πρότασης για την προκήρυξη κατασκευής του έργου.

 

 

Από το Γραφείο Δημάρχου

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο