Υποβολή Αιτήσεων στο Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων περιόδου 2015-16

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Συμπληρωματικό Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων περιόδου 2015-16 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2015.

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε σχετικές πληροφορίες σχετικό με το Πρόγραμμα. 

Περισσότερες πληροφορίες: Δούβαλης Παναγιώτης Τηλ. 2791360232

Εκ του Δήμου

Ενημερωτικό Έγγραφο

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο