ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Βοήθεια στο σπίτι

 Στο Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”, απασχολείται το κάτωθι προσωπικό:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

Γιαννόπουλος   Σωτήριος

ΤΕ Κοινωνικός  Λειτουργός

2

Λαμπρόπουλος Γεώργιος

ΤΕ Κοινωνικός  Λειτουργός

3

Κορολή Αγγελική          

ΤΕ Νοσηλεύτρια 

4

Μπελόκα Δήμητρα    

ΔΕ Νοσοκόμα

5

Δεκανέα Φωτεινή  

ΥΕ Οικιακή  Βοηθός

6

Σπυροπούλου Σωτηρία 

ΥΕ Οικιακή  Βοηθός

7

Χαρίτου Μαρία

ΥΕ Οικιακή  Βοηθός

8

Χίνη Διαμάντω 

ΥΕ Οικιακή  Βοηθός

Γραφείο Νομικού Προσώπου  Τηλ. Επικοινωνίας : 2791360300, 2791360310, 2791360324 

Fax:2791360311

Διεύθυνση : Παπαναστασίου 30 

Μετάβαση στο περιεχόμενο