Τροποποίηση του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου πόλης Μεγαλόπολης στη θέση του κόμβου στο τμήμα της περιμετρικής οδού Δ.Κ. Μεγαλόπολης με τη νέα συνδετήρια οδό του Α.Κ. Μεγαλόπολης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης ανακοινώνει ότι : Το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης τηρώντας τη νόμιμη διαδικασία, αποφάσισε με την αριθμ 361/2013 απόφαση του, την τροποποίηση του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου πόλης Μεγαλόπολης στη θέση του κόμβου στο τμήμα της περιμετρικής οδού Δ.Κ. Μεγαλόπολης με τη νέα συνδετήρια οδό του Α.Κ. Μεγαλόπολης (Ο.Τ. 346, Ο.Τ. 355, Ο.Τ. 379, Ο.Τ. 380), με σκοπό την κατασκευή ισόπεδου κόμβου στην περιμετρική οδό του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, ο οποίος θα εξυπηρετεί μέσω συνδετήριας οδού τη σύνδεση του οικισμού της Μεγαλόπολης με τη νέα εθνική οδό Τρίπολης Καλαμάτας. Με την τροποποίηση : – αυξάνονται οι κοινόχρηστοι χώροι του οικισμού λόγω της απότμησης μιας κορυφής από κάθε ένα από τα Ο.Τ. 346, Ο.Τ. 355, Ο.Τ. 379, Ο.Τ. 380 – δεν αλλάζουν οι ισχύοντες όροι δόμησης ούτε οι χρήσεις γης που καθορίζονται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Μεγαλόπολης – δεν θίγεται η νομιμότητα υφιστάμενων κτισμάτων ούτε οικόπεδα χάνουν την αρτιότητα τους λόγω της μετατόπισης των οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση του Τοπογραφικού Διαγράμματος που συνοδεύει την παρούσα και βρίσκεται αναρτημένο στο δημοτικό κατάστημα, και να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΜΠΟΥΡΑΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο