ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ Τον κ. ……………………………………………….. Σας παρακαλούμε όπως την 29η του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00μ. προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 1. Έγκριση δαπανών του Δήμου για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. 2. Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης για τον μήνα Αύγουστο του έτους 2014. 3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 38.394,73€ για την εξόφληση του 2ου λογαριασμού και πιστοποίησης εργασιών του έργου: Οικιστική αναβάθμιση Τ. Κ. Δυρραχίου. 4. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΙΣΩΜΑ ΚΑΡΥΩΝ. 5. Έγκριση δαπάνης μετατόπισης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στην Τ. Κ. Καρύταινας, έξωθεν οικίας Ιατρόπουλου Πέτρου. 6. Διάλυση σύμβασης του έργου: Τσιμεντοστρώσεις Τ. Κ. Νεοχωρίου Φαλαισίας. 7. Διάλυση σύμβασης του έργου: Τσιμεντοστρώσεις οικ. Χουντάλου. Τ. Κ . Ποταμιάς. 8. Διάλυση σύμβασης του έργου: Συντήρηση οδικού δικτύου Τ. Κ . Χράνων. 9. Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για την άρση επικινδυνότητας τοιχίου φερόμενης ιδιοκτησίας κας Κων/νας Παπαχρήστου στο Νεοχώρι Φαλαισίας. 10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δ. Μεγαλόπολης και των Νομικών του Προσώπων Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής. Μεγαλόπολη 25-09-2014 Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. Διονύσιος Παπαδόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο