ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σας παρακαλούμε όπως την 13η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00μ. προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 1.Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.880,64€ για την εξόφληση του 1ου λογαριασμού και πιστοποίησης εργασιών του έργου: «Εργασίες βελτίωσης και κατασκευή ηλεκτροφωτισμού της εισόδου Δήμου Μεγαλόπολης επί της Εθνικής Οδού Τρίπολης-Μεγαλόπολης. 2.Ψήφιση πίστωσης ποσού 47.046,44€ για την εξόφληση του 5ου λογαριασμού και πιστοποίησης εργασιών του έργου: «Επέκταση αποχετευτικού Τ. Δ. Μεγαλόπολης . 3.Ψήφιση πίστωσης 142,49€ για την αμοιβή συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πληρεξούσιων. 4.Ψήφιση πίστωσης 350,00€ για την συνδρομή του Δήμου Μεγαλόπολης στην εφημερίδα ΑΡΚΑΔΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ, έτους 2014. 5.Ορισμός Πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράστασή του στο Συμβούλιο Επικρατείας στην αίτηση αναίρεση με αριθμό 113/2010 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης. 6.Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών των υπηρεσιών του γραφείου κίνησης του Δήμου. 7. Εκτέλεση προμηθειών που απαιτούνται για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940. 8. Εκτέλεση προμηθειών που απαιτούνται για την διοργάνωση εκδήλωσης στη μνήμη των 14 εκτελεσθέντων πατριωτών στη θέση Καταραχούλια της Τοπικής Κοινότητας Ισώματος Καρυών του Δήμου Μεγαλόπολης. 9. Προκήρυξη χορήγησης υποτροφιών του κληροδοτήματος Γ. Δ. Πετρόπουλου Τ. Δ. Παραδεισίων, Δήμου Μεγαλόπολης – Ανάθεση δημοσίευσης. 10. Κατάρτιση σχεδίου προκήρυξης χορήγησης υποτροφιών του κληροδοτήματος Χίδεγαρδ χας Λεωνίδα Ζέρβα, Δήμου Μεγαλόπολης – Ανάθεση δημοσίευσης προκήρυξης. 11. Ψήφιση πίστωσης 6.174,60€ για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης του κατεπείγοντος έργου: Άρση επικινδυνότητας και αποκατάσταση έκτακτης βλάβης στο κεντρικό δίκτυο ύδρευσης Τ. Κ. Λεονταρίου – οικ.Καλύβια – Τ. Κ. Βελιγοστής του Δήμου Μεγαλόπολης. 12. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00€ για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης του κατεπείγοντος έργου: Απόφραξη αγωγών δικτύου αποχέτευσης στην Μεγαλόπολη. 13. Ψήφιση πίστωσης 4.624,80€ για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης του κατεπείγοντος έργου: Εντοπισμός και αποκατάσταση βλαβών σε κεντρικά δίκτυα ύδρευσης των Τ. Κ. Αναβρυτού, Νεοχωρίου Φαλαισίας, Φαλαισίας, Βάστα, Καρίταινας και Σκορτσινού του Δήμου Μεγαλόπολης. 14. Ψήφιση πίστωσης 7.134,12€ για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης του κατεπείγοντος έργου: Ανακατασκευή φρεατίου του δικτύου αποχέτευσης στην Μεγαλόπολη. Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής. Μεγαλόπολη 09-10-2014 Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. Διονύσιος Παπαδόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο