Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Και εκολογή των εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Πελοποννήσου. Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, επί των οδών Π. Κεφάλα 10 & Σταθοπούλου, στην κεντρική πλατεία Μεγαλόπολης στις 7 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:30, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Επίσης, μετά την εκλογή του Προεδρείου της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, θα γίνει εκολογή των εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Πελοποννήσου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 75/2011 ‘Περιφεριακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας’ (Φ.Ε.Κ. 182/22.08.2011 τεύχος Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Ν.4279/2014(ΦΕΚ 158/08.08.2014 τεύχος Α’) και έχει ισχύ. Ο προεδρεύων Σύμβουλος Σπυρίδων Τσιριγώτης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο