ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Σας προσκαλούμε όπως, την 13η του μήνα Αυγούστου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 3.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 1. Χρηματική Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκορτσινού για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΕΥΡΩΤΕΙΑ 2013». 2. Διάθεση πίστωσης ποσού 7.200,00 € για την καταβολή της δαπάνης του έργου «Συντήρηση Υποδομών Τ.Κ. Βελιγοστής», από πιστώσεις ΣΑΤΑ έτους 2013 (5ης εντολής). 3. ΄Εγκριση δαπάνης για την επιμόρφωση εργαζομένων οδηγών του Δήμου για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας – Αναμ/ση του Π/σμού οικ. έτους 2013. 4. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την παραλαβή Επιταγών από την Τράπεζα της Ελλάδος ποσού 100.000,00 € από το «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού της χώρας», για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά της 7ης Αυγούστου 2012 (ΣΑΕ 055). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Βασίλειος Κανέλλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο