ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ

Σας προσκαλούμε όπως, την 5η του μήνα Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 1. Παραλαβή της Μελέτης με τίτλο «Μελέτη κόμβου στο τμήμα της περιμετρικής οδού Δ.Κ. Μεγαλόπολης με τη νέα συνδετήρια οδό του Α.Κ. Μεγαλόπολης και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού (Ε.Ρ.Σ.) πόλης Μεγαλόπολης στη θέση του κόμβου». 2. Τροποποίηση του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου (Ε.Ρ.Σ.) πόλης Μεγαλόπολης στη θέση του κόμβου στο τμήμα της περιμετρικής οδού Δ.Κ. Μεγαλόπολης με τη νέα συνδετήρια οδό του Α.Κ. Μεγαλόπολης (Ο.Τ. 346, Ο.Τ. 355, Ο.Τ. 379, Ο.Τ. 380). 3. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης οικισμών ΜΟΜΑ Καλαμών, Μαραθούσας & επέκταση δικτύου ύδρευσης εντός Ε.Ρ.Σ. Δ.Κ. Μεγαλόπολης». 4. ΄Εγκριση απολογιστικών στοιχείων Α, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τριμήνων του Προϋπολογισμού Δήμου Μεγαλόπολης οικ. έτους 2012. 5. ΄Εγκριση απολογιστικών στοιχείων Α΄ τριμήνου του Προϋπολογισμού Δήμου Μεγαλόπολης οικ. έτους 2013. 6. Διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδήλωσης για τον εορτασμό της επετείου της μάχης της Δραμπάλας στην Τ.Κ. Ακόβου, στις 23/6/2013. 7. Αποδοχή & διάθεση πίστωσης ποσού 39.813,63 € από έκτακτες πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 27 Ν. 3756/2009) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και την καταβολή δαπανών επενδύσεων & έργων, για την καταβολή δαπάνης εκτέλεσης έργων του Δήμου (5η Εντολή). 8. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 – Αλλαγή Χρηματοδότησης για την καταβολή της δαπάνης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Αναλογιστική μελέτη στο 65 Ο.Τ.». 9. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013 για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου Τ.Κ. Καμάρας». 10. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία – ασφαλτόστρωση στα ΤΔ Κοτυλίου – Παλάτου». 11. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Λεονταρίου Οικισμό Κοτσιριδίου πλησίον οικίας Αλεβίζου Βασιλικής. 12. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Σουλαρίου από το άκρο του χωριού έως Ι.Ν. Αγ. Θεοδώρων. 13. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για τη μετατόπιση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στην Τ.Κ. ΄Ισαρη θέση ¨Κατριβανέικα¨. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο