ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΜΜΕ Σας προσκαλούμε όπως, την 17η του μήνα Απριλίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 6.30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 1.Αποδοχή & διάθεσης πίστωσης ποσού 39.813,63 € από έκτακτες πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 27 Ν. 3756/2009) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και την καταβολή δαπανών επενδύσεων & έργων, για την καταβολή δαπάνης εκτέλεσης έργων του Δήμου. 2.Αποδοχή & διάθεσης πίστωσης ποσού 39.813,63 € από έκτακτες πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 27 Ν. 3756/2009) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και την καταβολή δαπανών επενδύσεων & έργων, για την καταβολή δαπάνης εκτέλεσης έργων του Δήμου. 3.Διάθεση πίστωσης από έκτακτες πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών και γενικών δαπανών για επενδύσεις & έργα – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 για την καταβολή δαπάνης εκτέλεσης έργων του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013. 4.Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013 και τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013 για την αύξηση του προϋπολογισμού της Πράξης «ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» με κωδικό MIS 375224 στο Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ». 5.Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013 για την εγγραφή πίστωσης εκτέλεσης του έργου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης». 6.Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 για την εγγραφή πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση κοινοτικού οδικού δικτύου οικισμού Χρούσα Τ.Κ. Ίσαρη». 7.Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013 για την ενίσχυση της πίστωσης του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Καρύταινας – Αποκατάσταση Δημοτικών Εγκαταστάσεων Δήμου Μεγαλόπολης». 8.Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος στην Τ.Κ. Ίσωμα Καρυών για την κατάργηση του έργου «Βελτίωση – διαπλάτυνση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Ισώματος Καρυών» και την εκτέλεση του νέου έργου «Αποπεράτωση Ξενώνα Τ.Κ. Ισώματος Καρυών». 9.Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 για την εγγραφή πίστωσης εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τριών αιθουσών ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών» από πιστώσεις χρηματοδότησης ΟΣΚ. 10.Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 για την εγγραφή πίστωσης για τη συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου Μεγαλόπολης (κονταροπρίονα, γεννήτρια, κόφτης, αλυσοπρίονα, χορτοκοπτικά, αντλία νερού και μηχανές γκαζόν). 11.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Νέας Εκκλησούλας». 12.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Οδοποιία ΤΔ Δήμου Μεγαλόπολης». 13.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης πλησίον περιβάλλοντος χώρου εκκλησίας Αγίου Δημητρίου Οικισμού Απιδίτσα Τ.Κ. Χωρεμίου». 14.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Χράνων». 15.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου με τίτλο «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. ΄Ανω Καρυών». 16.Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου ΤΚ Σκορτσινού». 17.Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας στα Τ.Δ. του Δήμου Μεγαλόπολης». 18.Διάλυση της Σύμβασης κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των σχολικών κτιρίων του Δ. Γόρτυνος». 19.΄Εγκριση δαπάνης μετατόπισης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας εντός Δημοτικού Γηπέδου Τ.Κ. Χιράδων. 20.΄Εγκριση διενέργειας προμηθειών για την κάλυψη των αναγκών και την εξυπηρέτηση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή των προμηθειών. 21.΄Εγκριση διενέργειας προμηθειών για την κάλυψη των αναγκών και την εξυπηρέτηση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή των προμηθειών. 22.΄Εγκριση διενέργειας της προμήθειας ανταλλακτικών επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή των προμηθειών. 23.Υποβολή πρότασης για την παραχώρηση δημοσίων εκτάσεων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Δήμο για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών παραγωγής βιομάζας για χρήση της Τηλεθέρμανσης. 24.Αποδοχή παραχωρούμενων τμημάτων οικοπέδου, ιδιοκτησίας Νίκης Γιαννακάκη, εντός οικισμού Λεονταρίου Δήμου Μεγαλόπολης, σε κοινή χρήση της Τοπικής Κοινότητας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο