ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Σας προσκαλούμε όπως, τη 17η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 6.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 180.764,04 € Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών ως τακτική επιχορήγηση μηνός Σεπτεμβρίου 2012.
 1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 7.512,20 € από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών από Πρόστιμα ΚΟΚ από 03/07/2012 έως και 03/09/2012.
 1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 100.000,00 € από έκτακτες πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά της 7ης Αυγούστου 2012.
 1. Αίτηση της κας Αδαμαντίας Μπούρα του Γεωργίου για ηλεκτροδότηση της επιχείρησής της στη θέση «ΒΑΡΚΑ» Τ.Κ. Καμάρας.
 1. Αίτηση εκπροσώπου Τ.Κ. Γιανναίων κ. Αθανασίου Τριαντάφυλλου, περί της αίτησης των κατοίκων νέου οικισμού ΄Ανω Γιανναίων.
 1. Αίτηση του κ. Παναγιώτη Βαλασόπουλου του Αθανασίου περί σύστασης οικογενειακού τάφου στο Νεκροταφείο Τ.Δ. Μεγαλόπολης.
 1. Αίτηση της κας Χριστίνας Κόχρονα του Αθανασίου για τη μείωση δημοτικών τελών και φόρων και των τελών ύδρευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ.
 1. Αίτηση του Ευσταθίου Μανιάτη του Ηλία για τη μείωση δημοτικών τελών και φόρων και των τελών ύδρευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ.
 1. Περί της ιδιωτικοποίησης των Ελληνικών Ταχυδρομείων.
 1. ΄Ανοιγμα Λογαριασμού στα ΕΛΤΑ για την είσπραξη των τελών ύδρευσης Δήμου Μεγαλόπολης.
 1. Χορήγηση έκτακτης χρηματικής επιχορήγησης στη Θεατρική Ομάδα Μεγαλόπολης.
 1. Περί σύναψης Σύμβασης ανάθεσης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης για το Σχολικό ΄Ετος 2012 – 2013».
 1. Περί επέκτασης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την ηλεκτροδότηση και τη λειτουργία Κομποστοποιητή και Δεματοποιητή στη θέση «Κατσούλη» Δ.Κ. Μεγαλόπολης.
 1. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μεγαλόπολης και Δήμου Γορτυνίας για την υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και τη διενέργεια και επίβλεψη προμηθειών, υπηρεσιών (εργασιών) και έργων του Δήμου Μεγαλόπολης.
 1. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μεγαλόπολης και Αναπτυξιακής ¨Πάρνωνα¨ Α.Ε. ΟΤΑ για την υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και τη διενέργεια και επίβλεψη προμηθειών, υπηρεσιών (εργασιών) και έργων του Δήμου Μεγαλόπολης.
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 για την καταβολή της δαπάνης υλοποίησης της συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών.
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων Δ.Κ. Μεγαλόπολης».
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Μεγαλόπολης».
 1. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εργασίες βελτίωσης και κατασκευής ηλεκτροφωτισμού της εισόδου Δήμου Μεγαλόπολης επί της εθνικής οδού Τρίπολης – Μεγαλόπολης»- Αναμόρφωση του Π/σμού και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012.
 1. ΄Εγκριση διενέργειας της προμήθειας φωτοτυπιών για την κάλυψη των υπηρεσιών – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.
 1. ΄Εγκριση διενέργειας της προμήθειας δεξαμενών πυρόσβεσης για την πυροπροστασία της περιοχής – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.
 1. ΄Εγκριση διενέργειας της προμήθειας εξοπλισμού και σκαπτικών εργαλείων για την κάλυψη των τεχνικών υπηρεσιών – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.
 1. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Βελτίωση- Εκσυγχρονισμός Αρδευτικού Δικτύου Κ. Γιανναίων – Καμάρας Δήμου Μεγαλόπολης».
 1. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Βελτίωση- Εκσυγχρονισμός Αρδευτικού Δικτύου Δυρραχίου Δήμου Μεγαλόπολης».
 1. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. ΄Ισαρη Δήμου Μεγαλόπολης».
 1. Ορισμός Υπόλογου Διαχειριστή για την Πράξη «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Μεγαλόπολης» στο Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» ΕΣΠΑ 2007 – 2013.
 1. Σύσταση Τοπικού Τουριστικού Δικτύου στο Δήμο Μεγαλόπολης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αναστάσιος Γ. Κάβουρας

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο