ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΜΜΕ Σας προσκαλούμε όπως, την 27η του μήνα Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 7.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 1. Αίτηση του κ. Νικολάου Ρεμπή του Γεωργίου για τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος. 2. Αίτηση του κ. Κωστόπουλου Ευσταθίου του Ηλία για τη μείωση δημοτικών τελών και φόρων και των τελών ύδρευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ. 3. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με δίμηνη απασχόληση για την αντιμετώπιση εποχικών, πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών (Δασοφύλακα) – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 – Τροποποίηση της αριθμ. 265/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 4. Αποδοχή πίστωσης ποσού 197.535,97 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Υπουργείου Εσωτερικών χρηματική επιχορήγηση μηνός Μαΐου έτους 2013. 5. Αποδοχή πίστωσης ποσού 39.813,63 € από έκτακτες πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 27 Ν. 3756/2009) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και την καταβολή δαπανών επενδύσεων & έργων, για την καταβολή δαπάνης εκτέλεσης έργων του Δήμου (6η Εντολή). 6. Αποδοχή πίστωσης ποσού 59.980,00 € του Υπουργείου Εσωτερικών (5η εντολή μεταφοράς) πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2013 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες του Δήμου. 7. Αποδοχή πίστωσης ποσού 59.980,00 € του Υπουργείου Εσωτερικών (6η εντολή μεταφοράς) πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2013 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες του Δήμου. 8. Διάθεση πίστωσης του Υπουργείου Εσωτερικών (4η εντολή μεταφοράς) πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2013 για την καταβολή δαπάνης εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου. 9. Χρηματική Επιχορήγηση Τοπικού Συλλόγου Λεονταρίου για τη διοργάνωση εκδήλωσης στα πλαίσια της εορτής των Αγίων Αποστόλων. 10. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 για την ενίσχυση δαπανών απόδοσης εργοδοτικών εισφορών προσωπικού του Δήμου. 11. Αποδοχή πίστωσης ποσού 24.600,00 € για την υλοποίηση της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Μεγαλόπολης» στο Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξης Εφαρμογής» ΕΣΠΑ 2007 – 2013 – Ορισμός Υπόλογου Διαχειριστή του Λογαριασμού. 12. ΄Εγκριση εκτέλεσης της προμήθειας Συστήματος Ελεγχόμενης Χλωρίωσης στον Οικ. Παλάτου Τ.Κ. Κωτιλίου – Αναμ/ση του Π/σμού οικ. έτους 2013 – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας. 13. ΄Εγκριση εκτέλεσης της προμήθειας σωλήνων ύδρευσης – Αναμ/ση του Π/σμού οικ. έτους 2013 – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας. 14. ΄Εγκριση εκτέλεσης της προμήθειας ανταλλακτικών συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας. 15. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου «Συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Κ. Μεγαλόπολης». 16. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου «Συντήρηση Νεκροταφείου Χωρέμη». 17. Παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ». 18. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ». 19. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτες Ωρίμανσης για το έργο ¨Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός ΕΕΛ Τ.Κ. Λεονταρίου». 20. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση του δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Μακρυσίου. 21. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση του δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Καμάρας ανάμεσα στις οικίες Μπούρα Ευγένιου & Κανέλλου Γ. 22. Έγκριση δαπάνης μετατόπισης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στην Τ.Κ. Λυκόσουρας στην πλατεία. 23. ΄Εγκριση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών εταιρίας hol hellas online. 24. Περί ένταξης της Τοπικής Κοινότητας Θεισόα της Δημοτικής Ενότητας Ανδρίτσαινας του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων στο Δήμο Μεγαλόπολης. 25. Παραχώρηση πυροσβεστικού οχήματος στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγαλόπολης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο